Konferencija “Fraud & Claims 2020”

Datum objave: 13.02.2020.

Tvrtka Marketforce Business Media Ltd organizira jednodnevnu konferenciju „Insurance Innovators: Fraud & Claims 2020“, a koja će se održati u Londonu 11. ožujka 2020. godine.

Organizator konferencije članovima Hrvatskog ureda za osiguranje odobrava popust od 25 posto prilikom kupnje ulaznice. Ukoliko želite ostvariti popust, potrebno je na e-mail cedoh@huo.hr poslati zahtev za kôdom, koji ćete potom korisitit prilikom kupnje.

Više informacija o samom događanju možete pronaći na službenim stranicama konferencije putem poveznice

Natrag