Izloženost riziku sektora osiguranja EU blago se smanjila

Datum objave: 19.11.2020.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je novo izdanje Matrice rizika na temelju podataka iz drugog tromjesečja 2020. godine.

Matrica rizika ažurira se svaka tri mjeseca, a prikazuje osnovne rizike i slabosti europskog sektora osiguranja pomoću niza pokazatelja izračunatih na temelju podataka prikupljenih u postupku izvještavanja prema regulatornom okviru Solventnost II te nadopunjenih relevantnim podacima s tržišta i drugim dostupnim informacijama.

Rezultati analize pokazuju da se izloženost riziku sektora osiguranja Europske unije blago smanjila u usporedbi s procjenom rizika iz srpnja. Društva za osiguranje posebno su izložena vrlo visokim razinama makroekonomskih rizika, dok su se tržišni rizik, kreditni rizik, rizik profitabilnosti i rizik solventnosti smanjili na srednju razinu. Međutim, ta procjena rizika ne uzima u obzir izbijanje drugog vala pandemije.

U odnosu na makroekonomski rizik, prognoze rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) krajem rujna pokazuju najveći očekivani pad u posljednjem tromjesečju 2020., ali i oporavak u drugom tromjesečju 2021. godine. Učinci novog vala pandemije mogli bi dodatno potaknuti pad BDP-a. Stopa nezaposlenosti ostala je na vrlo visokoj razini u srpnju. Pokazatelj 10-godišnjih stopa zamjena (engl. swap rates) smanjio se dosežući nove najniže razine. Inflacija je ostala na niskoj razini te se predviđa njezin dodatni pad u sljedeća tri tromjesečja.

Stabilizacija financijskih tržišta krajem trećeg tromjesečja 2020. djelomično je ublažila izazovnu situaciju europskim društvima za osiguranje: pokazatelji tržišnog i kreditnog rizika stabilizirali su se krajem rujna 2020. godine. Razlike u cijenama dionica te trenutačna ekonomska očekivanja i dalje zabrinjavaju jer bi mogli rezultirati oštrim prilagodbama u vrednovanju. Kreditna sposobnost imovine u portfelju društava za osiguranje promatra se vrlo pažljivo. Očekivana kretanja za te kategorije rizika odražavaju informacije dostupne do trećeg tromjesečja 2020.

Rizici profitabilnosti i solventnosti smanjeni su na srednju razinu. Omjer pokrića potrebnog solventnog kapitala (SCR) osigurateljnih grupa blago se poboljšao od prvog do drugog tromjesečja 2020., ali je i dalje zadržan na nižim razinama nego u posljednjem tromjesečju 2019. godine. Svi polugodišnji pokazatelji profitabilnosti, koji sada uključuju prve mjesece krize uzrokovane pandemijom COVID-19 i njihov učinak na financijske prinose, pokazuju očekivane znakove pogoršanja.

Osigurateljni rizici zadržani su na srednjoj razini, potaknuti općom zabrinutošću uslijed smanjenja rasta premije, a u nekim državama članicama i zbog zabrinutosti oko adekvatnosti pričuva. U usporedbi s prethodnom godinom rast premije za kategorije životnog osiguranja zabilježio je značajno pogoršanje u dva uzastopna tromjesečja, što već ukazuje na negativan učinak izbijanja pandemije COVID-19.

Iako percepcija tržišta pokazuje silazni trend, još uvijek je na srednjoj razini. Od lipnja 2020. dionice društava za životno i neživotno osiguranje nadmašuju tržišne prosjeke. Medijalni omjer cijene i zarade osigurateljnih grupa izuzetih u uzorak za promatranje blago je rastao u odnosu na niže razine dosegnute u prvoj polovici 2020. godine.

Više informacija o navedenom dokumentu, kao i sam dokument EIOPA-ine Matrice rizika dostupni su putem sljedeće poveznice:

https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/risk-dashboard_en

Natrag