;

Izabrano novo vodstvo Upravnog odbora HUO

Datum objave: 17.12.2018.

Na 250. sjednici Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje 10. prosinca 2018. godine izabrano je novo vodstvo Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje u četverogodišnjem mandatu.

Na mjesto predsjednika Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje izabran je mr. sc. Slaven Dobrić, član Uprave Allianz Zagreb d.d., a za zamjenike predsjednika Upravnog odbora izabrani su mag. Tatjana Račić Žlibar – Uniqa osiguranje d.d., Jasminka Horvat Martinović – Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Marijan Kralj – Croatia osiguranja d.d. te Marin Matijaca – Triglav osiguranje d.d.

Na istoj sjednici donesena je odluka o imenovanju mr. sc. Hrvoje Paukovića za direktora Hrvatskog ureda za osiguranje u daljnjem četverogodišnjem mandatu.

Natrag