;

Ispunjavamo sve pretpostavke za daljnji uspješan razvoj

Datum objave: 01.01.1970. Broj 12 | Godina 2012

[Eldar Dizdarević] 

U gotovo 19 godina postojanja Triglav osiguranja na bh. osiguravateljnom  tržištu, ovo je društvo ostvarilo rezultate koji ga svrstavaju  među najkvalitetnija  društava na tržištu. Triglav osiguranje danas se nalazi među prvih šest najboljih društava, a sigurnost i poslovnost te brza, efikasna i pravična naknada šteta, kao osnove poslovne strategije, omogućili su Triglavu da se svrsta u red najprofesionalnijih osiguravajućih društava koja ostvaruju stalan rast kapitala i dobit iz poslovanja. Triglav osiguranje svojim načinom rada u prethodnim godinama izraslo je u respektabilnu osiguravajuću kuću.

Jedna od velikih prednosti Triglav osiguranja zasigurno je i pripadnost najvećoj osiguravajuće-finansijskoj instituciji u regionu slovenskoj grupi Triglav.
Prije nešto više od godinu dana vodstvo tvrtke preuzeo je Edib Galijatović, koji je nakon 17 godina rada u Triglav osiguranja i više nego kompetentna osoba za razgovor kako o samom društvu tako i o bh. osiguravateljnom sektoru. 
 
Gospodine Galijatović, prije nešto više od godinu dana preuzeli ste funkciju predsjednika Uprave Triglav osiguranja Sarajevo.  Što je obilježilo protekli period te kako biste ga ocijenili? 
Funkciju izvršnog direktora za poslove osiguranja te člana Uprave Triglav Osiguranja d.d. Sarajevo vršio sam posljednjih 11 godina. Na novu funkciju predsjednika Uprave imenovan sam 01.07.2011. godine i doživio sam je kao nastavak u radu Uprave Društva. Imenovanjem nove Uprave, prethodno utvrđeni ciljevi i strategija razvoja Društva nisu se promijenili.
Zadržanom tržišnom pozicijom, kao i atraktivnom strukturom portfelja te ostvarenom dobiti i zavidnim povećanjem rezervi, stvorili smo pretpostavke za daljnji uspješan razvoj
Svjestan sam odgovornosti i obaveza koje pred nas postavljaju vlasnici, zaposlenici i osiguranici, a s obzirom da sam rukovođenje Triglav osiguranja d.d. Sarajevo preuzeo nakon ukupno 17 godina rada u Društvu, što znači da dosadašnji kontinuirani rast i razvoj Društva predstavljaju jedan od primarnih ciljeva. Svoje iskustvo, znanje i zalaganje, zajedno sa saradnicima, usmjerio sam u pravcu daljnjeg jačanja brenda Triglav na prostoru na kojem djelujemo, svjestan da kao svako profesionalno osiguravajuće društvo i kao članica Grupe Triglav, imamo veliku odgovornost u razvoju kulture osiguranja. 
Prema mojem mišljenju, a i mišljenju naših vlasnika, poslovanje Triglav osiguranja d.d. Sarajevo i ostvareni rezultati su dobri, a posebno kad su uzme u obzir ukupna ekonomska situacija, te situacija na tržištu osiguranja. 
 
Dolaskom na novu funkciju postavili ste si određene planove i ciljeve. Da li ste ih i u kojoj mjeri uspjeli ostvariti? S kojim segmentom ste najviše, a s kojim najmanje zadovoljni?
Moj cilj, kao predsjednika Uprave, je obezbijediti stabilan razvoj Društva koji će garantovati ispunjenje svih preuzetih obaveza, profitabilno poslovanje uz poseban naglasak na realizaciji pozitivnih rezultata na području osiguranja te ostvarivanje premijskih prihoda koji će obezbijediti zadržavanje trenutačnog udjela na tržištu osiguranja Federacije BiH. Važno je naglasiti da su ovi ciljevi, ujedno i ciljevi Grupe Triglav, najveće osiguravajuće-finansijske institucije u regionu, koje smo i mi dio. 
Naša prednost su kapital, finansijska snaga i kvalitet usluga. Jaka prodajna mreža, široka paleta proizvoda prilagođena potrebama naših osiguranika, brza i pravična naknada šteta uz izraženu kapitalnu adekvatnost, je ono na čemu temeljimo našu poslovnu strategiju za naredni period.
Po pitanju tržišta osiguranja, evidentno je da su moguća poboljšanja vezana za opšti ambijent na tržištu, unapređenje stručnosti, te profesionalnosti osiguravača kod preuzimanja rizika. Također, sama kultura osiguranja može i treba biti na višem nivou.
 
Kako ocjenjujete trenutnu poziciju Triglav osiguranja na tržištu FBiH i BiH općenito? 
Triglav osiguranje d.d. se na tržištu  Federacije BiH nalazi među šest najvećih osiguravajućih društava i već duže vrijeme drži istu tržišnu poziciju. I u 2012. godini nastavili smo investirati u rast i razvoj Društva i u našu prodajnu mrežu. Očigledno je da timski rad i dobra poslovna politika proizvode i dobre poslovne rezultate. Istovremeno, sigurnost i poslovnost, brza, efikasna i pravična naknada šteta, kao osnove poslovne strategije omogućili su nam da se svrstamo u red najprofesionalnijih osiguravajućih društava koja ostvaruju stalan rast kapitala i dobit iz poslovanja.
Uzimajući u obzir ekonomsko okruženje, situaciju na tržištu osiguranja i strategiju našeg Društva koje kao svoj prioritet postavlja kvalitet usluge i pravično obeštećenje klijenata, te dugoročan i stabilan rast i razvoj, a ne isključivo i po svaku cijenu, visinu ostvarene premije osiguranja, postignuti rezultati u periodu januar – septembar 2012. godine, su zadovoljavajući. Zadržanom tržišnom pozicijom, kao i atraktivnom strukturom portfelja osiguranja te ostvarenom dobiti i zavidnim povećanjem rezervi, stvorili smo pretpostavku za daljnji uspješan razvoj Društva.
 
Bliži se kraj godine. Što govore finansijski pokazatelji poslovanja za ovu godinu?  Možete li ih porediti s prethodnom godinom?
Triglav osiguranje d.d. Sarajevo, u periodu od 01.01 do 30.09.2012. godine, ostvarilo je premiju osiguranja u iznosu od 25.915.010,35 KM. U odnosu na isti period prošle godine realizovana fakturisana premija veća je za 9,10 posto. Obim ostvarene premije osiguranja, u prvih devet mjeseci 2012. godine, može se smatrati vrlo dobrim, posebno iz razloga što je premašen ukupni plan premije osiguranja za navedeni period u izuzetno složenim uslovima poslovanja kako na tržištu osiguranja, tako i u ekonomskom okruženju. Kombinovani količnik je i dalje ispod 100, što znači da je Društvo ostvarilo profitabilno poslovanje iz osnovne djelatnosti. Ostvarena bruto dobit Društva (neživotnih i životnih osiguranja) na dan 30.09.2012. je na nivou ostvarene dobiti u istom periodu prošle godine.
U 2012. godini osnovna orijentacija bila je zadržati utvrđene principe dosadašnjeg poslovanja i dostignuti tržišni udio
Kao što se može vidjeti, Triglav osiguranje d.d. Sarajevo i u periodu januar – septembar 2012. godine nastavilo je uspješno poslovanje te je svojim načinom rada u prethodnim godinama izraslo u respektabilnu osiguravajuću kuću. Sigurno i stabilno poslovanje Triglav osiguranja d.d. Sarajevo je dovoljna referenca za prepoznavanje kvaliteta i povjerenja koje pruža. Svemu tome u velikoj mjeri doprinose i kadrovi kao i naše nastojanje da profesionalno i efikasno odgovorimo svim zahtjevima tržišta.
 
S obzirom na cjelokupnu situaciju, na što je Triglav stavio fokus u godini koja je na izmaku?
U 2012. godini osnovna orijentacija je bila zadržati utvrđene principe dosadašnjeg poslovanja i dostignuti tržišni udio. Imamo kvalitetne produkte namijenjene širokom spektru naših osiguranika. Daljnjom centralizacijom poslova finansija, računovodstva i obrade šteta obezbijedit ćemo kontinuirano praćenje, odnosno upravljanje i kontrolu nad operativnim rizicima. Vizija Triglav Osiguranja, kao članice Grupe Triglav, je orijentacija ka profitabilnom i sigurnom poslovanju, a fokusiranje na osnovnu djelatnost je jedno od ključnih strateških opredjeljenja.
 
Kako ocjenjujete trenutnu situaciju na tržištu osiguranja u BiH te što je, generalno gledano, najveći problemi? Da li se nešto promijenilo u pogledu nelojalne konkurencije i uređenosti tržišta?
Problemi na tržištu osiguranja su brojni, a ističe se problem neuređenog tržišta osiguranja koje samo po sebi implicira nametanje nelojalne konkurencije. Ovakva neuređenost tržišta se manifestira na način da većina osiguravajućih društava pronalazi nove modalitete i improvizira različite forme za pridobivanje osiguranika, pri čemu prvenstveno dominira premijski aspekt. 
Nosioci ovih radnji nisu samo manja, tek formirana osiguravajuća društva, nego i društva koja već godinama posluju. Sve dok regulatorni organi ne počnu preduzimati mjere i kroz kontrolne mehanizme ne dovedu društva za osiguranje u poziciju da prestanu da obezvređuju vlastite fondove, dovodeći time u pitanje sigurnost isplate šteta osiguranicima, očigledno je da će se ovakvo stanje zadržati. 
 
Kako komentirate činjenicu da premija neprekidno lagano raste bez obzira na tešku privrednu situaciju?
Ako detaljnije analiziramo blagi porast premije, uvidjet ćemo da on prvenstveno dolazi iz oblasti životnih osiguranja, a da je premija neživotnih osiguranja ostala gotovo na istom nivou kao prošle godine. 
Uloga životnih osiguranja je dobila na značaju. Životna osiguranja imaju i element štednje pa ljudi radije pribjegavaju osiguranju, nego štednji u banci. 
Tržište osiguranja u BiH će i dalje biti u znaku obaveznih osiguranja, a tendencija rasta ostalih vrsta osiguranja će biti prisutna, no u manjem obimu s obzirom na kupovnu moć građana kao i zbog utjecaja globalne ekonomske krize.
 
Kao što ste i sami rekli, životna osiguranja bilježe blagi porast. Kako to objašanjavate ako se svi stalno žale na opću besparicu?
S obzirom na tešku ekonomsku situaciju u državi, tržište životnih osiguranja jeste jedna od pozitivnih tačaka. Pretpostavljam da su stanovnici BiH shvatili da je ugovaranje životnog osiguranja nešto najbolje što u ovim teškim vremenima mogu uraditi za sebe i svoju porodicu – zaštiti sebe i svoje najdraže.
 
Zakonski propisi bolna su tačka bh tržišta osiguranja. Kako ocjenjujte sve što se radi na tom polju?
Kad su u pitanju zakonski propisi iz oblasti osiguranja moramo istaći da entitetski propisi još uvijek nisu u punoj mjeri harmonizirani. Agencija za osiguranje BiH, koja ima ulogu koordinatora na državnoj razini, nekoliko je puta pokušavala riješiti ovo pitanje. U tekućoj godini izrađena je Tabela usaglašenosti zakona osiguranja prema važećim evropskim direktivama, kao i međusobna usklađenost podzakonskih akata FBiH i RS. Postoje značajne razlike u zakonodavstvu entiteta i njih bi trebalo otkloniti harmonizacijom postojeće legislative.
 
Neuređenost tržišta manifestira se na način da većina osiguravajućih društava pronalazi nove modalitete i improvizira različite forme za pridobivanje osiguranika, pri čemu dominira premijski aspekt
S obzirom na veoma tešku i složenu ekonomsku i političku situaciju u BiH, kakve su Vaše procjene, što sektor osiguranja u BiH može očekivati u narednih godinu, dvije? 
Nažalost, teško je danas biti optimističan kad je u pitanju makroekonomija BIH. Složena unutrašnja struktura djelovanje države i pad poduzetničkog duha predstavljaju dodatne ograničavajuće faktore bržeg napretka i  većeg rasta ekonomije. Nisam pretjerani optimist kad je u pitanju ekonomija  BiH u narednom periodu. Mislim da se s rezovima mora krenuti odmah i to prije svega u segmentu smanjivanja administracije i troškova kao i razvoja i podsticaja poduzetništva od pojedinaca, zatim malog porodičnog biznisa pa na dalje. 
Nezahvalno je praviti bilo kakve projekcije za naredne godine jer je teško ocijeniti dalji tok, uticaj i posljedice krize, koja traje još od 2008. godine. Iz godine u godinu su međunarodne finansijske institucije očekivale "oporavak u narednoj godini", koji se još uvijek nije desio, nego je došao drugi val krize. 
Mislim da je od izuzetne važnosti i edukacija fizičkih i pravnih lica u smislu značaja i uloge osiguranja u svakodnevnom životu, a u periodu ekonomske krize i još većem zbog činjenice da su zbog manjih prihoda, veće nezaposlenosti, zaštita imovine i života još važniji.
 
Puno se priča o usklađivanju poslovanja s propisima Evropske unije. S obzirom da ste dio Grupe Triglav, u kojoj mjeri je vaše poslovanje u skladu s EU normama? 
Poslovanje Triglav osiguranja je usklađeno s onim što se primjenjuje  u Grupi Triglav, s obzirom na to da u BiH još uvijek nije na snazi pozitivno zakonodavstvo EU.
 
Koliko je društva u BiH, po Vama, spremno za evropsku utakmicu? 
Mogu samo reći da su društva koja su u vlasništvu velikih inostranih osiguravajućih kuća, radi zahtjeva koja ona postavljaju, definitivno u  boljem položaju kada je evropska utakmica u pitanju.
 
Kada smo razgovarali prije nešto više od godinu dana, kao problem ste istaknuli to što osiguranici odmah idu na sud prije nego uopće pokušaju naplatiti štetu u regularnoj proceduri. Kakva je danas situacija u tom slučaju? 
Situacija po ovom pitanju se nije promijenila. I dalje se dešava da oštećeni svoje zahtjeve za naknadu štete prijavljuju neposrednim podnošenjem tužbe sudu, što znači da se ne koriste redovni, uobičajeni, kanali za naplatu štete. Ovo je naročito prisutno kod nematerijalnih šteta iz osnova raznih oblika osiguranja odgovornosti, a u posljednje vrijeme i iz osnova osiguranja kolektivne nezgode.  Očekujemo da će Agencija za nadzor osiguranja FBiH kroz izmjenu zakonskih i podazkonskih akata riješiti ovaj  problem.
Triglav Osiguranje kao visoko profesionalan osiguravač svoj ugled i povjerenje klijenata, između ostalog, zasniva na kvalitetnoj i efikasnoj obradi šteta. Naš cilj je obezbijediti kvalitetnu obradu šteta u svim fazama rada i u što kraćem vremenskom periodu. Sve postavljene ciljeve u ovom segmentu poslovanja ostvarujemo, što potvrđuje i koeficijent obrađenih i isplaćenih šteta, koji u posljednje tri godine iznosi preko 90 posto. Ovaj koeficijent efikasnosti ostvaruje se u kontinuitetu i kreće se u istim okvirima i tokom 2012. godine.
 
Bez obzira na neizvjesno sutra, planirati se mora. Što Triglav planira za iduću godinu?
Ključni poslovni ciljevi su kontinuiran rast i razvoj Društva koji će garantovati ispunjenje svih preuzetih obaveza, profitabilno poslovanje uz poseban naglasak na realizaciji pozitivnih rezultata na području osiguranja, te ostvarivanje premijskih prihoda koji će obezbijediti zadržavanje trenutačnog udjela na tržištu osiguranja Federacije BiH. Posebnu pažnju u narednom periodu želimo usmjeriti u pravcu jačanja brenda Triglav na prostoru na kojem djelujemo. Svjesni smo odgovornosti i obaveza koje pred nas postavljaju naši vlasnici, zaposlenici i osiguranici. Posebno naglašavam nastavak zacrtane poslovne politike i ostvarivanje pozitivnih rezultata, te našu odgovornost da kao društveno odgovorna kompanija utičemo na razvoj kulture osiguranja.
 
Za kraj pitanje šta Edib Galijatović najčešće radi kako bi se relaksirao i odmorio nakon poslovnih obaveza? 
Slobodno vrijeme u najvećoj mogućoj mjeri posvećujem svojoj porodici i prijateljima. To je ono što me najviše ispunjava i relaksira. Naravno, tu su i obavezne šetnje te sportske aktivnosti za koje na žalost i nemam puno vremena.
Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2019
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.