;

Intelektualni kapital kao osnova konkurentnosti

Datum objave: 01.11.2008. Broj 11 | Godina 2008

Početak ove godine obilježen je velikim očekivanjem kako će reagirati osiguratelji na početak liberalizacije cijena u obveznom autoosiguranju. Tko će, kada i s kakvim novim cijenama istrčati na tržište bilo je pitanje koje je zanimalo i gotovo dva milijuna hrvatskih vozača koji svake godine pune trećinu prihoda osigurateljne industrije. Zasad, a kraj godine je pred vratima, većina autoosiguratelja je i dalje rezervirana. Prijedloge novih, “liberaliziranih cjenika” Hanfi su dostavili jedino Allianz i Generali, ali im je regulator te prijedloge poslao na doradu. Tako na snazi ostaju cjenici s kojima su osiguratelji i dočekali ovu poslovnu godinu. Kako od daljnjeg raspleta priče o liberalizaciji ovisi mnogo toga, prije svega sigurnost poslovanja većine osiguratelja, zanimljivo je čuti što o toj “rezerviranosti” kažu osiguratelji kojima je autoosiguranje osnovna djelatnost. Još je zanimljivije čuti što o tome misli Sanja Ćorić, predsjednica Uprave Jadranskog osiguranja, jedna od malobrojnih žena na čelu nekog osiguravajućeg društva i jedina koja vodi društvo kojemu je autoosiguranje osnovna djelatnost. Ako tome dodamo i aktualnu financijsku krizu koja po svemu sudeći neće zaobići ni osigurateljnu industriju, onda drugih povoda za razgovor i ne treba tražiti.

Gospođo Ćorić, prošlo je više od godinu dana otkako ste za kormilom Jadranskog osiguranja. Kako ste se snašli u novoj ulozi?

Dolazak na mjesto predsjednice Uprave Jadranskog osiguranja za mene je bio veliki izazov u profesionalnoj karijeri. Voditi jedno tako veliko društvo svakodnevno vas stavlja u niz situacija u kojima se od vas očekuje brza i kvalitetna reakcija, a svaka vaša odluka donosi niz posljedica koje izravno utječu na poslovanje tvrtke. No, na taj način bolje upoznajem i sebe i možda, pomičem neke svoje granice.

Prošlu je godinu Jadransko osiguranje završilo s rastom. Kako ide ove godine s realizacijom plana, kakvi su rezultati dosad postignuti?

Iznimno smo zadovoljni ostvarenim rezultatima u ovoj godini, a pred nama su još dva mjeseca, u kojima ćemo, sigurna sam, ostvariti plan u potpunosti. U Jadranskom rade mladi, ambiciozni, obrazovani djelatnici, prodajna mreža je odlično formirana, a naša ponuda osigurateljnih proizvoda i prepoznatljivost Jadranskog na tržištu, kao i naša sposobnost da brzo reagiramo i prilagodimo se potrebama osiguranika i tržišta uporište su za ove moje tvrdnje. Intenzivno radimo na usavršavanju i profiliranju naše prodajne mreže što će sigurno uvelike pridonijeti našoj učinkovitosti i još većem zadovoljstvu naših klijenata. Trenutačno je naš najveći prioritet svim sadašnjim i budućim osiguranicima, kao i korisnicima naših usluga, pružiti maksimum uslužnosti i sigurnosti, praćenjem trendova, novih tehnologija kao i nastavkom modernizacije tvrtke, i svakako držati korak s rastom cjelokupnog tržišta. Radimo na usavršavanju i profiliranju svoje prodajne mreže, odnosno podružnica, zastupstava i prodajnih mjesta kako bismo svojim osiguranicima bili što dostupniji jer to je jedan od osnovnih uvjeta za kvalitetan rad. I dalje ćemo raditi na poboljšanju kvalitete našeg osigurateljnog portfelja te unapređenju naših usluga koje ćemo obogaćivati novima. Osim toga, radit ćemo na učinkovitosti rješavanja odštetnih zahtjeva, iako smo i do sada po tom pitanju jedno od vodećih društava. Ulaganje u naše djelatnike, povećanje broja zaposlenih kao i njihova edukacija prioritet su društva. Od ukupno zaposlenih 695 djelatnika višu stručnu spremu ima 10 posto, a visoku stručnu spremu 27 posto djelatnika.

Neosigurana su vozila zaista veliki problem jer ih u Hrvatskoj ima previše, što izravno utječe na sigurnost svih sudionika u prometu, a da ne govorim o tome da u cijeloj priči gube i osiguratelji i država


U kojoj mjeri sadašnja kriza na financijskom tržištu utječe na poslovanje Jadranskog osiguranja?

Izravne posljedice ekonomske krize na globalnom tržištu za sada se nisu u tolikoj mjeri odrazile na tržište osiguranja u RH. Teško je u ovim pomalo nestabilnim vremenima biti “vidovit” i vjerojatno, u trenutku izlaska ovog teksta, situacija neće biti ista kao sada dok razgovaramo. Nerealno bi bilo govoriti da se posljedice događanja na svjetskom financijskom tržištu neće odraziti i na Hrvatsku, tu prvenstveno mislim na proizvode i osiguranja koji su u izravnoj vezi s bankama, što nije slučaj s Jadranskim osiguranjem. Ponosna sam na činjenicu da Društvo ostvaruje stalnu stopu rasta svih pokazatelja rezultata poslovanja. Znači, Jadransko osiguranje posluje prema zacrtanim planovima, stabilno i solventno, a kako se bavimo osiguranjem, koje ipak nije u tolikoj mjeri podložno dnevnim oscilacijama na tržištu kapitala, ne očekujem neke značajnije promjene.

Možete li unatoč financijskoj krizi, koja još nije dosegla dno, jamčiti sigurnost svojim osiguranicima?

Naravno. Jadransko osiguranje je ozbiljno i pouzdano društvo koje racionalno ulaže i reinvestira dobit. Našu ozbiljnost potvrđuju naše vlasništvo nad infrastrukturom i objektima u kojima poslujemo kao i naša kapitalna ulaganja. Svaka procjena rizika radi se prema najvišim svjetskim standardima. Pri procjeni svakog rizika konzultiramo naše aktuare, dok kontinuirano povećanje pričuve našim osiguranicima daje do znanja da na nas mogu ozbiljno računati. Sva ulaganja Jadransko obavlja sukladno Zakonu o osiguranju, čime su naši osiguranici maksimalno zaštićeni.

Očekivalo se da će na poslovne rezultate autoosiguratelja u ovoj godini presudno utjecati rezultat liberalizacije cijena u autoosiguranju. Zasad većina osiguratelja, pa i Vaše društvo, čvrsto ostaju na lanjskim cjenicima. Kako to tumačite? Većina autoosiguratelja smatra da za neko sniženje cijena u obveznom autoosiguranju nema prostora, štoviše da bi police morale i poskupjeti. Što Vi mislite?

Kako bi se očuvalo stabilno tržište, prostora za korekcije, odnosno spuštanja cijena nije bilo. Na liberalizaciju svi gledaju kao na promjenu u smislu snižavanja cijena. Međutim, u današnje vrijeme kada cijene svega rastu, teško je pretpostaviti da će autu koji je skuplji sada nego prije godinu dana, premija AO biti niža. U svakom slučaju važno je poštivanje zakonskih propisa, pravila struke i aktuarskih načela. U segmentu liberalizacije tržišta AO, presudnom vidim odlučujuću ulogu HANFA-e. Očekujemo ozbiljnu analizu svakog pojedinog novog cjenika i kontrolu primjene istih. Bitno je poštivanje zakonskih propisa, pravila struke i aktuarskih načela.

Mnogi autoosiguratelji smatraju kako je trenutačno najveći problem u autoosiguiranju velik broj neosiguranih vozila uz procjenu da je čak 15 posto od ukupnog broja vozila u Hrvatskoj neregistrirano. Slažete li se i Vi s takvim razmišljanjima i gdje je po Vama izlaz iz te situacije?

Nažalost, po našim cestama kreće se mnogo motornih vozila bez tehničkog pregleda, registracije i plaćenog obveznog osiguranja. Pri tom su velik problem osobni automobili, traktori i motocikli, gdje prednjače Zagrebačka županija i Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska i Zadarska županija. Tako je prošle godine bilo prijavljeno ukupno 2411 šteta nastalih od neregistriranih i neosiguranih motornih vozila.

Za osiguranike smo upravo pripremili jedinstven paket osiguranja – Family paket, u kojem na jednoj polici nudimo niz pokrića za koje su osiguranici do sada morali ugovarati više polica


Koji su razlozi nemara vozača u osiguravanju vozila?

Oni su različiti, od pada životnog standarda pa sve do “ušteda” uz pogrešno razmišljanje “meni se ništa neće dogoditi”, a mnogi pritom misle da će ih zakon mimoići. Neosigurana su vozila zaista veliki problem jer ih u Hrvatskoj ima previše, a upravo to izravno utječe na sigurnost svih sudionika u prometu. Takva vozila su često tehnički neispravna i samim time posljedice su teže, a sve se štete prouzročene neosiguranim vozilom na kraju naplate od savjesnih vozača koji uredno plaćaju osiguranje. Neplaćanjem premije gube osiguratelji, ali i država.

Uz neregistrirana vozila kao značajni problem u autoosiguranju spominje se i još uvijek veliki broj sudskih sporova zbog neriješenih šteta. Koliko je taj problem izražen u poslovanju Jadranskog osiguranja?

Kad su u pitanju sudski sporovi u štetama autoosiguranja, u poslovanju Jadranskog osiguranja prisutno je značajno smanjenje sudskih predmeta. U odnosu na ranije godine imamo daleko manji broj novih tužbi te manji udio tužbi u prijavljenim štetama, a pojačanim aktivnostima smanjili smo i broj sudskih predmeta u pričuvi svih šteta.

Pri Hrvatskom uredu za osiguranje već više od godinu dana djeluje i Centar za mirenje kao izvansudska institucija za rješavanje sporova između osiguratelja i osiguranika. Je li se i Vaše društvo otvorilo prema takvom načinu rješavanja sporova s korisnicima osigurateljnih usluga?

Jadransko osiguranje je uvijek otvoreno i spremno prihvatiti nove i bolje načine rješavanja sporova s oštećenicima kako bi zahtjev za naknadu štete riješili na obostrano zadovoljstvo. Takav je slučaj i s Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje s kojim imamo samo pozitivna iskustva.

Već se dugo u razgovorima o autoosiguranju vrti prijedlog o direktnoj obradi šteta što bi oštećeniku omogućilo da naknadu štete traži i dobiva isključivo od svog osiguratelja. Međutim, tvrdi se da za tako nešto “ne postoji dobra volja osiguratelja”. Zašto ne postoji i bi li Jadransko osiguranje prihvatilo takav način obrade šteta?

Na ovo sam pitanje već djelomično odgovorila u dijelu o Centru za mirenje. Institut direktne obrade štete ima svojih velikih strateških prednosti za svako društvo koje se bavi osiguranjem, prije svega u poboljšanju usluga svojim osiguranicima. Iako je zakonodavac još 2006. omogućio uvođenje direktne obrade štete na principu dobrovoljnosti sklapanjem posebnih sporazuma između hrvatskih društava za osiguranje, mislim da do danas ni jedan takav sporazum nije sklopljen.

Prošle je godine usporen rast osigurateljne industrije. U ovoj je usporavanje još izraženije i teško je očekivati rast veći od 7 posto. Koji su po Vama glavni razlozi sve sporijeg rasta?

Kao što sam već ranije rekla, globalna financijska kriza odrazit će se i na gospodarske prilike u cijeloj regiji pa tako i Hrvatskoj. Globalna financijska kriza dovodi usporavanja rasta BDP-, a time i do manjeg rasta standarda građana.

Gdje Vi vidite prilike za ubrzanje rasta osigurateljne djelatnosti?

Prostora za rast i razvoj uvijek ima, potrebni su znanje, volja i energija koji će se pravilno usmjeriti. Sigurna sam da u našem Društvu imamo sve potrebno za daljnji rast, uz to što je od samog osnivanja organizacija društva odlično postavljena. Fleksibilnost, odgovaranje na potrebe tržišta uz nove proizvode zasigurno će pronaći put do novih osiguranika. Možda su ove promjene u gospodarstvu korektiv koji će pokazati tko može dalje. Intelektualni kapital nešto je što nije podložno nikakvim vanjskim promjenama i što predstavlja najveću vrijednost društva, osigurava njegov opstanak. Jadransko osiguranje kontinuirano ulaže u obrazovanje svojih djelatnika jer oni predstavljaju najveću snagu društva i njegov su pokretač. Usprkos određenim poteškoćama, koje su zapravo zahvatile cjelokupno tržište kapitala, hrvatsko tržište osiguranja raste u kontinuitetu. Na osigurateljnom tržištu i dalje je primjetan rast premije osiguranja motornih vozila gdje dobrovoljni oblici osiguranja poput kasko osiguranja zauzimaju značajan udjel. Ujedno dolazi do rasta, za hrvatsko tržište, onih vrsta osiguranja koje naši građani polako, ali sigurno iz godine u godinu otkrivaju. To se prvenstveno odnosi na osiguranje robe u prijevozu, razne vrste osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita … Iz područja neživotnih osiguranja Jadransko osiguranje nudi široku paletu osiguranja, koja su našim građanima najvećim dijelom nepoznanica, a rastom udjela premije takvih vrsta osiguranja podiže se i osigurateljna kultura na tržištu osiguranja. Stabilan i moderan ustroj Jadranskog, kao i mladi, školovani djelatnici, omogućavaju nam da mirno i spremno dočekamo i odgovorimo na nove izazove budućnosti, kao i provođenje i ispunjenje ambicioznih planova. Usprkos određenim teškoćama na tržištu osiguranja, prvenstveno životnih, očekujemo rast tržišta. Što se tiče životnih osiguranja, ona, prvenstveno radi povezanosti s bankama, ne ostvaruje planirani rast. Veliku perspektivu ima i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Kvalitetna i konkurentna usluga, koja se temelji na znanju i iskustvu stečenom tijekom dugogodišnjeg poslovanja, definitivno ne daje prostora nedostacima, nego otvara prostor za razvoj postojećih i uvođenje novih osigurateljnih proizvoda. Kvalitetna pokrivenost terena kao i velik broj poslovnica bitan su preduvjet uspješnog poslovanja. Tako u Jadranskom namjeravamo širiti i jačati mrežu poslovnica, za što su potrebna i velika sredstva i vrijeme. Uz kvalitetno osiguranje bitna je i dostupnost našim osiguranicima

Jadransko osiguranje kontinuirano ulaže u obrazovanje svojih djelatnika jer oni predstavljaju najveću snagu društva i njegov su pokretač


Uobičajeno je da krajem godine osiguratelji iznenade tržište nekom novom ponudom bilo proizvoda bilo usluge. Sprema li Jadransko kakva iznenađenja?

Osiguranici su oduvijek u prvom planu Jadranskog osiguranja. Prema njihovim potrebama kreiramo nove proizvode i nastojimo u svakom trenutku što brže reagirati. Nakon AO on-line, mogućnosti obnove police osiguranja putem interneta, koji se pokazao kao odličan proizvod, za osiguranike smo upravo pripremili jedinstven paket osiguranja – Family paket, u kojem na jednoj polici nudimo niz pokrića za koje su osiguranici do sada morali ugovarati više polica. Paketi osiguranja imovine Family – Basic,Trend i Prestige, kojima se osiguravaju stvari kućanstva i građevinski dio objekta, napravljeni su da bi se maksimalno zaštitila privatna imovina osiguranika, u skladu s dinamičnim zahtjevima suvremenog života.

Ambicije Jadranskog osiguranja u 2009. godini, novi proizvodi, investicije, širenje na domaćem i drugim tržištima?

I u 2009. godini Jadransko očekuje daljnji premijski rast. Uz otvaranje novih prodajnih mjesta očekujemo i rast udjela prodaje putem interneta u ukupnoj prodaji polica osiguranja. Znanje i iskustvo koje je dovelo Jadransko do trenutačne pozicije na tržištu usmjeravamo u sljedećem razdoblju na razvoj postojećih i uvođenje novih osigurateljnih proizvoda, na zadovoljstvo više od četvrt milijuna naših klijenata.

Natrag