InsureWisely video o tome zašto štedjeti rano i dovoljno za mirovinu

Datum objave: 30.11.2022.

Insurance Europe je objavio video koji naglašava važnost štednje za vašu mirovinu. Paneuropsko istraživanje mirovina Insurance Europe iz 2021. pokazalo je da više od trećine ispitanika nije štedjelo za svoju mirovinu.

U vrijeme kada demografske promjene opterećuju nacionalne mirovinske sustave, za ljude će postati sve važnije da počnu štedjeti rano i dovoljno za svoju mirovinu.
Osiguratelji su glavni pružatelji mirovinskih proizvoda i stoga imaju važnu ulogu u rješavanju jaza u mirovinskoj štednji. Današnji video dio je kampanje Insurance Europe #InsureWisely, koja pokazuje predanost europskih osiguratelja podizanju razine financijske pismenosti i svijesti diljem Europe.
Financijsko obrazovanje ima ključnu ulogu u osiguravanju da europski građani steknu znanje, samopouzdanje i vještine potrebne za poboljšanje razumijevanja financijskih proizvoda i koncepata. Insurance Europe također potiče kreatore politike i regulatore EU da igraju veću ulogu u podržavanju ovog cilja.

Video

Natrag