Insurance Europe: Zakon EU-a o taksonomiji treba promjene kako bi se ispunio zeleni potencijal

Datum objave: 04.07.2024.

Insurance Europe i European Insurance CFO Forum ponovili su svoju potporu Uredbi EU-a o taksonomiji koja je stupila na snagu u srpnju 2020. i ima za cilj stvoriti zajednički okvir za klasifikaciju ekološki održivih gospodarskih aktivnosti.

U svom nedavno objavljenom dokumentu o stajalištu, industrija osiguranja prepoznaje da zakon potiče ulaganja u postizanje klimatske neutralnosti. Međutim, industrija osiguranja izaziva nekoliko zabrinutosti u vezi s trenutačnim zahtjevima za izvješćivanje o preuzimanju rizika i ulaganjima koja su ‘taksonomski prihvatljiva’ – posebno obuhvaćena područjem primjene uredbe.

U svom radu industrija osiguranja navodi sljedeća ograničenja:

1/ Ograničena pokrivenost investicijskih portfelja: taksonomija trenutno pokriva samo mali dio investicijskih portfelja osiguravatelja. Ovo ograničava mogućnost osiguravatelja da osiguraju diverzificirani portfelj koji je usklađen s kriterijima taksonomije.

2/ Fokus na zelene aktivnosti umjesto tranzicijskih ulaganja: naglasak na postojeće zelene aktivnosti zanemaruje planove tranzicije poduzeća. Prepoznavanje i podržavanje ovih tranzicijskih ulaganja ključni su za postizanje neto nule.

3/ Zahtjev za podjelom premija za rizike povezane s klimom: to rezultira vrlo niskim vrijednostima KPI-a, koje obično ne prelaze 5% za primarne osiguravatelje. To ne odražava širi doprinos osiguravatelja održivosti.

4/ Mora se uzeti u obzir udruživanje rizika: osiguravatelji moraju zajedno udružiti različite rizike, kao što su klimatski rizici s rizicima od požara i krađe za osiguranje kuće, na primjer.

5/ Izazov izvješćivanja: nacrt smjernica koji je Europska komisija objavila u prosincu 2023. došao je prekasno da bi se učinkovito integrirao, što je dovelo do nedosljednosti i zabune u prvom obveznom izvješćivanju 2024. godine.

 

 

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2024
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.