Insurance Europe negoduje: EIOPA ne smije potkopavati mogućnosti osiguratelja u upravljanju rizikom

Datum objave: 01.12.2020.

EIOPA ne smije potkopavati mogućnost osiguratelja da koriste reosiguranje za upravljanje rizikom, stoji u odgovoru Insurance Europe na konzultacije koje je provela EIOPA o svom nacrtu nadzorne izjave o upotrebi tehnika ublažavanja rizika reosiguranja (RMT).

Iako je EIOPA reosiguranje prepoznala kao učinkovit način ublažavanja rizika koje osiguratelj ne može snositi sam ili nema apetit za to, osiguratelji su zabrinuti da bi nacrt nadzornog izvješća mogao ograničiti valjanu upotrebu reosiguranja RMT. Nadalje, EIOPA nije pružila dokaze koji opravdavaju dodatni regulatorni teret vezan uz upotrebu reosiguranja RMT.

Nepotrebno povećanje regulatornog tereta moglo bi odvratiti osiguratelje od pristupa reosiguranju i time povećati rizičnost i cijenu osiguranja, što ne bi bilo u interesu osiguranika. Već postoji dovoljna zaštita unutar Solventnosti II koja osigurava da razine kapitala ostanu primjerene profilu rizika osiguratelja i da se već može postići konvergencija nadzora. Reosiguranje koje postiže prijenos rizika trebalo bi biti priznato u Solventnosti II na temelju trenutnih zahtjeva i nisu potrebna dodatna pravila EIOPA-e koja ograničavaju priznavanje određenih ugovora o reosiguranju.

Natrag