Impressum

SVIJET OSIGURANJA

MJESEČNIK FINANCIJSKE INDUSTRIJE

Osnivač i nakladnik 
Svet osiguranja i bankarstva d.o.o. Beograd

Direktor:
Darko Mirković

Glavni i odgovorni urednik:
Nataša Gajski Kovačić

Redakcija:

Nikola Sučec

Marijana Matković

Berislav Matijević

Blažena Musulin

Sanja Vukelić

Hrvoje FIlipović

Nikola Milijević

Ermin Čengić

Mirsad Pehilj

Vesna Lapčić

Olivera Bojić

Katarina Marković

Ana Krajnc

Danijela Nišavić

Daniela Krasić

Snježana Davidović

Ivana Ristić

Urednik fotografije:
Ratko Mavar

Fotografije:
Ratko Mavar
www.shutterstock.com

Marketing i oglašavanje:
marketing@bonitet.com

Grafička priprema:
Svet osiguranja i bankarstva d.o.o.

Tisak:
Printera d.o.o.
Dr. F. Tuđmana 14 A, Sveta Nedelja

Pretplata:
Svet osiguranja i bankarstva d.o.o.
Jurija Gagarina 28/2, Novi Beograd
E-mail: marketing@bonitet.com

ISSN broj: 1331-7695

Za navode u člancima odgovorni su autori

Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2024
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.