IDD – Edukacija za distributere u osiguranju i reosiguranju, 21. i 22. siječnja

Datum objave: 18.01.2021.

Prva edukacija u okviru HGK za distributere u osiguranju i reosiguranju, planirana za 2021. godinu, održat će se u četvrtak i petak, 21. i 22. siječnja. Zbog epidemiološke situacije bit će izvedena online, putem aplikacije Microsoft Teams.

Na edukaciji će biti riječi o štetama u osiguranju, životnom i neživotnom osiguranju te o distribuciji i etici, a predavači su Časlav Žaja, Helena Frigo Bomeštar i Ana Matešić.

Edukacija je namijenjena:

  • posrednicima u osiguranju i u reosiguranju
  • zaposlenicima društava za osiguranje i društava za reosiguranje koji su izravno uključeni u distribuciju osiguranja odnosno distribuciju reosiguranja
  • članovima uprave koji su odgovorni za distribuciju proizvoda osiguranja
  • zaposlenicima kreditnih institucija, investicijskih društava, Hrvatske pošte i
  • Financijske agencije koji obavljaju poslove distribucije osiguranja
    nositeljima funkcije za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja.

Detaljan preliminarni program edukacije s kratkim životopisom predavača možete pronaći ovdje.

Polaznicima edukacije u Registru HANFA-e upisuje se 15 sati obvezne godišnje edukacije.

Cijena dvodnevne edukacije iznosi 400,00 kuna, a nakon prijave i evidencije polaznika kroz platformu Digitalne komore, poslat ćemo predračun za plaćanje.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) ovlastila je Hrvatsku gospodarsku komoru kao edukatora pa HGK organizira kontinuiranu edukaciju za sve distributere u osiguranju i reosiguranju, koji su obvezni godišnje pohađati najmanje 15 sati edukacije kako bi ostali upisani u Registar HANFA-e.

Programi edukacije pripremljeni su u skladu s Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19), a predavači su renomirani stručnjaci iz djelatnosti osiguranja i financija. Cilj je edukacija ispunjavanje uvjeta stručnosti iz članka 422. Zakona o osiguranju te profesionalizacija djelatnosti osiguranja, povećanje razine financijske pismenosti i zaštite potrošača.

Program edukacije u trajanju od dva dana iznosi 15 sati, a moguće je sudjelovanje i na samo jednom danu.

Prijaviti se možete najkasnije do srijede, 19. siječnja, u 15 sati. Kotizacija za sudjelovanje za oba dana iznosi 400,00 kn.

Natrag