I u ožujku osiguranja su bila u porastu

Datum objave: 12.04.2021.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za ožujak 2021. godinu društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 3.253.474.880 kn, što predstavlja rast od 6,29% u odnosu na 2020. godinu.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 75,90% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 2.469.240.789 kn i viša je 8,95% u odnosu na prethodnu godinu.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 702.027.542 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 17,74% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 21,58% te 28,43% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija 664.835.349 kn i viša je 18,44% u odnosu na prethodnu godinu. U 2021. sklopljeno je 589.357 polica odnosno 54.889 polica (10,27%) više nego prethodne godine.
Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.128,07 kn te je 7,41% veća u odnosu na 2020. kada je iznosila 1.050,28 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 784.234.091 kn, te bilježi pad od 1,28%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 24,10% (u 2020. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 25,95%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 681.593.457 kn, odnosno premijom većom 7,37% u odnosu na 2020., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 86,91%, te u ukupnoj premiji s 20,95%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 67.901.549 kn i udjelom u ukupnoj premiji 2,09% uz pad u odnosu na prethodnu godinu od 44,20%;

Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 31.688.903 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 0,97% i padom od 2,00%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 2.233.960 kn i padom od 52,79% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 816.221 kn i padom od 3,65% u odnosu na 2020.
Kretanje premije životnih osiguranja; ožujak 2020/2021

Izvor: HUO

Natrag