;

I u doba krize čvrsti poput kamena

Datum objave: 01.11.2011. Broj 10 | Godina 2011

[ Zvonko Gajski, Sandra Zanki ]

Izbor dr. Louisa Normana-Audenhovea, generalnog sekretara Austrijskog  udruženja osiguratelja, za sugovornika u ovom broju našeg časopisa nije nimalo slučajan. Austrijsko udruženje već godinama usko surađuje s Hrvatskim uredom za osiguranje i Udruženjem osiguratelja pri Gospodarskoj komori Hrvatske na gotovo svim značajnim pitanjima za osigurateljnu industriju. Iskustva i znanja austrijskih osiguratelja bila su dragocjena pri donošenju zakonodavne regulative, reguliranju odnosa u Garancijskom fondu i sustavu zelene karte, pa sve do sadašnjeg rada na implementaciji Solventnosti II u osigurateljno poslovanje.
U sklopu te svestrane suradnje na sljedećim Danima hrvatskog osiguranja Christina Wührer iz Austrijskog udruženja osiguratelja upoznat će sudionike tog skupa s austrijskim modelom financijskog opismenjavanja stanovništva, što je također jedna od top-tema domaće osigurateljne industrije. 

Gospodine Norman-Audenhove, koliko članica ima Austrijsko udruženje osiguratelja, koliko iznosi ukupna godišnja premija tamošnjih osiguratelja i kakva je struktura premije?
Austrijsko udruženje osiguratelja (VVO) utemeljeno je 1899. i okuplja sve osiguratelje – privatne tvrtke i društava za uzajamno osiguranje, koja djeluju u Austriji na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini. VVO trenutačno ima 143 članice, a to je većina osigurateljnog tržišta. Od toga, njih oko 53 su mala udruženja društava za uzajamno osiguranje.
U 2010. austrijski osiguratelji od svojih su osiguranika prikupili čak više od 16,7 milijardi eura premija, a ukupno 11,8 milijardi eura osiguratelji su uplatili vlasnicima polica i oštećenim trećim stranama. Životna osiguranja činila su čak 45,1 posto ukupnoga premijskog volumena.

Jesu li austrijski osiguratelji već izašli iz recesije, odnosno kako se kreću stope rasta u posljednje tri godine i kakve poslovne rezultate očekujete na kraju ove godine?
Kao prvo, želio bih istaknuti da osigurateljne tvrtke nisu uzrok financijske krize. Naprotiv, osiguravajuća društva krizu su prebrodile jako dobro, bez većih problema. Austrijski osigurateljni posao u doba krize pokazao se čvrstim poput kamena i jedan je od najstabilnijih stupova našeg gospodarstva.

Temelj osigurateljnog posla je čvrsto poslovanje, uz tradicionalnu strategiju ulaganja, podređenu strogim pravilima. To je jamstvo da smo u svakom trenutku sposobni potpuno ispuniti sve svoje obveze koje imamo prema korisnicima

Temelj osigurateljnog posla je čvrsto poslovanje uz tradicionalnu strategiju ulaganja,  podređenu strogim pravilima. To je jamstvo da smo u svakom trenutku sposobni u potpunosti ispuniti sve svoje obveze koje imamo prema korisnicima. Austrijsko tržište osiguranja već godinama bilježi stalan i stabilan rast.
U 2010. ukupni premijski volumen povećan je dva posto u usporedbi s godinom prije. Uz to, očekujemo da ćemo na kraju ove godine zabilježiti lagani porast ukupnoga godišnjeg volumena premije.

Kako je organizacijski postavljeno Austrijsko udruženje osiguratelja i kakav odnos imate s državnim i drugim financijskim institucijama?
Što se osiguranja tiče, VVO je osigurateljima prva točka za kontakt s institucijama i javnošću u cjelini. Pomažemo kreatorima polica osiguranja da procijene mogući utjecaj svojih inicijativa kako na osiguratelje tako i na korisnike osiguranja, te dolazimo do najboljih rješenja za institucije, administraciju, političare i agencije za nadzor osiguranja, u najboljem interesu za naše članice, kako na nacionalnoj tako na svjetskoj razini.
Uz to, VVO je član Europskog udruženja osiguratelja i reosiguratelja (CEA) i uključen je u rad vijeća CEA-e na europskoj razini. Važan dio naše međunarodne aktivnosti čini i bilateralna suradnja s osigurateljnim udruženjima iz država u kojima posluju naše tvrtke članice.
Struktura VVO-a podijeljena je, na temelju različitih osigurateljnih vrsta, u odjele i tehničke sektore, a na istoj razini Udruženje je strukturirano prema temama u odbore i odjele. Na taj način VVO trenutačno radi u devet odjela, kao što je Odjel životnog osiguranja, te osam odbora, primjerice, Pravni odbor ili Računovodstveni odbor.

Što sve spada u djelokrug rada vašeg Udruženja i koji su u ovom trenutku prioriteti?
Austrijsko udruženje osiguratelja zastupa interese svih privatnih osiguravajućih društava koja djeluju u Austriji i svoje članice podupire u pravnim pitanjima, te fiskalnim, ekonomskim i gospodarskim.
Trenutačno smo zaokupljeni mnogim poslovima, pa vam ne mogu reći što nam je prioritet, ali bavimo se nacionalnim pitanjima kao što su uspostavljanje elektroničke komunikacije između korisnika polica osiguranja i osiguravajućih tvrtki, ali i europskim i svjetskim inicijativama poput Solventnosti II i IFRS-a 4. No, to je samo dio naših poslova kojima smo okupirani u posljednje vrijeme.
Uz to, VVO medijskim kampanjama i konferencijama za novinare komunicira s javnošću kako bi povećao razumijevanje utjecaja osigurateljne regulacije i principa osigurljivosti.
Djelujemo kao austrijski Ured za zelenu kartu, pa smo tako preuzeli brigu za žrtve prometnih nesreća u koje su uključena strana vozila. To je slično onome što kod vas radi Hrvatski ured za osiguranje. VVO pruža svojim članicama i mnoštvo drugih usluga, uključujući registraciju motornih vozila i vođenje pregovora sa sindikatima o cijenama polica.

Jako dobru suradnju s hrvatskim osigurateljima, posebno s Hrvatskim uredom za osiguranje. Kako ocjenjujete tu suradnju?
Suradnja između VVO-a i udruženja osiguratelja u zemljama Istočne Europe, u kojima su prisutne i naše tvrtke članice, ima već dugu tradiciju. Za VVO  suradnja s udruženjima osiguratelja iz Središnje i Istočne Europe – s Hrvatskim uredom za osiguranje te Udruženjem osiguratelja Hrvatske pri Hrvatskoj gospodarskoj komori – uvijek je bio jedan od prioriteta. Regionalno partnerstvo jako nam je važno.
Redovita razmjena iskustava o različitim temama koje se tiču osiguratelja osnova je uspješne i plodonosne suradnje. VVO je itekako zadovoljan što za partnera unutar mreže Srednje i Istočne Europe ima Hrvatski ured za osiguranje i Hrvatsku gospodarsku komoru. Uz to, jako se veselimo nastavku te uspješne suradnje i u budućnosti!
Suradnja s drugim udruženjima, i to ne samo na bilateralnoj razini nego i unutar CEA-e, te na europskoj razini, nam je od najveće važnosti. Bliski kontakti na europskoj razini svakako su nam prioritet jer nam omogućuju da što uspješnije zastupamo interese svojih tvrtki članica. Hrvatski ured za osiguranje već je dugo godina član CEA-e, tako da i na toj razini redovito surađujemo s HUO-om.

Na kojim ste sve projektima dosad surađivali s Hrvatskim uredom za osiguranje i kakve je rezultate donijela ta suradnja?

Odnosi između VVO-a i Hrvatskog ureda
za osiguranje tradicionalno su vrlo bliski. Stoga i ni bila slučajnost da je u veljači 1992. upravo Austrija bila prva zemlja koja je potpisala bilateralni sporazum o registarskim pločicama s hrvatskim tržištem osiguranja, kako bismo olakšali međunarodni promet motornih vozila između te dvije zemlje.
Proteklih nekoliko godina organizirali smo i mnogo zajedničkih projekata. VVO je podržao Hrvatski ured za osiguranje u trenutku kad su hrvatska državna tijela počela implementirati europske standarde u osigurateljne zakone u Hrvatskoj prije nekoliko godina.

Suradnja s  Hrvatskim uredom za osiguranje i Udruženjem osiguratelja Hrvatske pri Hrvatskoj gospodarskoj komori uvijek je bila jedan od prioriteta unutar VVO-ova okvira regionalnog partnerstva, kako ga mi zovemo

Na našem posljednjem sastanku započeli smo suradnju na području implementacije Solventnosti II u naše zemlje. Kao dio razmjene informacija o trenutačnim političkim i tehničkim pregovorima na europskoj razini, predstavnici austrijske osigurateljne industrije aktivno će sudjelovati u seminarima o Solventnosti II u Hrvatskoj, tako što će polaznicima prenositi svoje iskustvo i znanje.
Taj ljetošnji sastanak bio je prekretnica suradnje na jačanju sigurnosti u prometu. Austrijski odbor za sigurnost na cestama, kojeg su osnovali austrijski osiguratelji još 1959. godine, angažiran je u prevenciji i istraživanju u području osiguranja transporta i mobilnosti, imovine i osiguranja od posljedica požara, nezgoda u kućanstvu i sportu. Na sastanku, kojem su prisustvovali i predstavnici hrvatskog Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog ureda za osiguranje, dogovoreno je da će uslijediti zajedničke konferencije i projekti koji promoviraju sigurnost prometa na cestama. 
Moram naglasiti i stalnu suradnju s HUO-om unutar CEA-e i sustava zelene karte.

Hrvatski ured za osiguranje bio je inicijator potpisivanja Protokola o suradnji sa susjednim zemljama na suzbijanju prijevara u osiguranju. Uz zemlje s područja bivše Jugoslavije, potpisnice protokola su Mađarska i Češka, a uskoro se očekuju potpisi Slovačke i Švicarske. Kako ocjenjujete taj Protokol i imaju li austrijski osiguratelji interes pridružiti mu se?
Smatramo da je taj Protokol važna stepenica prema bliskijoj suradnji udruženja osiguratelja u našoj regiji. Bit ćemo u kontaktu s našim tvrtkama članicama i razmotrit ćemo je li potpisivanje tog Protokola moguće za naše tržište.

Kad već spominjemo prijevare u osiguranju, koliko je to problem za austrijske osiguratelje, s kojim se vrstama prijevara najčešće susreću i kako se bore protiv njih?

Prijevare u osiguranju prisutne su u svim sektorima našeg poslovanja i u različitim dimenzijama. Postoji cijeli niz prijevara, od onih kroz zahtjeve za pokrićem velikih gubitaka zbog prijavljene krađe ili osiguranja kućanstva, lažnih odštetnih zahtjeva u osiguranju od privatne odgovornosti, sve do profesionalnih aktivnosti kriminalaca u autoosiguranju. Kako bi se borile protiv prijevara u osiguranju, naše tvrtke članice zapošljavaju stručnjake za prijevare, koji u svojem radu koriste goleme baze podataka, računalne analize, a osiguratelji na tom polju čvrsto surađuju. Radne skupine unutar našeg Udruženja gotovo svakodnevno izmjenjuju iskustva o prevarantima i njihovim akcijama.

Austrijski osiguratelji imali su puno problema s liberalizacijom cijena u obveznom autoosiguranju. Jesu li ti problemi iza vas i što poručujete hrvatskim osigurateljima, kojima proces liberalizacije tek slijedi?
Nakon turbulentnih godina, autoosiguranje je ponovno ušlo u mirne vode i pokazalo solidne rezultate. Teško je dati bilo kakve savjete drugim tržištima. Možda bi bilo korisno naše zapažanje da je, unatoč inovacijama u proizvodima te smanjenju premija, tržišni udio u autoosiguranju ostao gotovo netaknut.

Vjerojatno je i u Austriji jedna od glavnih tema razgovora u osiguranju skorašnja primjena Solventnosti II. Kako ocjenjujete uvođenje tih novih pravila poslovanja u osigurateljnoj industriji, kako se pripremate za njihovu primjenu i gdje vidite glavne probleme za osiguravajuća društva?
Svakako je bezbolna tranzicija sa sadašnjega regulatornog okvira na okvir Solventnost II jedan od najvećih izazova s kojim se u ovim vremenima suočava cijela europska osigurateljna industrija. Solventnost II već je dugo dominantna tema u našem rasporedu i svjesni smo da će ona znatno promijeniti osigurateljnu aktivnost.
Ministarstvo financija u Austriji upravo priprema prijedlog za potpuno novi osigurateljni zakon u kojem će biti implementirana pravila Solventnosti II. Dobro je što blisko surađuju osigurateljna industrija, Ministarstvo financija i austrijska Agencija za nadzor financijskog tržišta (FMA) – koja nadzire i austrijske osiguratelje.
Nadamo se da ćemo ubrzo usvojiti implementacijske mjere na europskoj razini kako bismo imali sve potrebne detalje za implementaciju Solventnosti II. Za austrijsko tržište osiguranja bitno je da novi osigurateljni zakon uzme u obzir specifičnosti austrijskog tržišta osiguranja i pojačane konkurentnosti na tom tržištu osiguranja.
Nadalje, VVO usko surađuje i s GVFW-om (Austrijskim institutom za osiguranje iz Beča), vodećim austrijskim organizatorom događanja i seminara povezanih s osiguranjem, koji trenutačno priprema poseban niz seminara na temu Solventnost II za osigurateljnu industriju.

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2019
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.