HUO-vo izvješće: Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj 2023.

Datum objave: 03.07.2024.

U uvodnom dijelu ove publikacije dan je pregled osnovnih općih i makroekonomskih pokazatelja za Republiku Hrvatsku u 2023. godini te pregled kretanja na tržištu osiguranja za razdoblje 2005. – 2023.

Također, detaljno su razrađeni podaci po svim vrstama osiguranja na način da su dani pregledi osnovnih statističkih podataka za razdoblje 2005. – 2023., a za 2023. godinu dani su podaci na nivou rizika za svaku pojedinu vrstu osiguranja.

Drugi dio publikacije sadrži osnovne podatke o društvima za osiguranje koja djeluju na području Republike Hrvatske – podatke o osnivanju društva, o upravi društva, strukturi vlasništva, adresama podružnica, telefonima i dr., te najosnovnije podatke o njihovom poslovanju u 2023. godini. Podaci korišteni kao podloga za izradu Publikacije prikupljeni su u sklopu projekta vođenja poslova statistike osiguranja Hrvatskog ureda za osiguranje koji je započeo krajem 2007. godine i rezultat su dostavljenih statističkih podataka direktno od društava za osiguranje, a odnose se na razdoblje od 2007.-2023. godine.

Publikacija je izrađena s ciljem da se cjelokupnoj osigurateljnoj javnosti približe relevantni podaci i omogući analiza kretanja na tržištu osiguranja u Hrvatskoj.

Publikacija

Natrag
Novo
izdanje!
godina XXI
broj 2/2024
*izdanje za Hrvatsku i Sloveniju.