HUO organizira on-line seminar na temu ‘Transportna osiguranja’

Datum objave: 26.05.2020.

Pridružite se webexu na temu 'Transportna osiguranja 1. dio – Pomorstvo' koji će se održati on-line u četvrtak 18. lipnja, u trajanju od četiri nastavna sata.

Glavni predavač je Darko Vrkljan, a neke od teme koje će se obraditi su osnovni pojmovi i definicije u transportnim osiguranjima, uloga i pravni okvir pomorskih osiguranja, te pojmovi pomorskog osiguranja: brodica/jahta/brod/brod u gradnji, osigurani predmeti (interesi), uvjeti osiguranja i preuzimanje rizika.

Cilj seminara je ukazati na značaj, ulogu i specifičnosti transportnih osiguranja, približiti posebnosti pravnog okvira, objasniti specifičnosti pomorskog osiguranja te upoznati sudionike s procesom preuzimanja rizika.
Seminar je namijenjen osigurateljima, posebice u segmentu preuzimanja rizika i razvoja proizvoda, posrednicima i zastupnicima u osiguranju, sucima trgovačkih sudova i odvjetnicima, službenicima ministarstva nadležnog za promet, službenicima agencija nadležnima za nadzor i regulaciju transportne djelatnosti, djelatnicima financijskih institucija uključenim u financiranje transportnih sredstava, havarijskim inspektorima i svima koji žele znati više o funkcioniranju pomorskih osiguranja.

Rok za prijavu je do 16. lipnja 2020. godine.

Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti ovdje.

Natrag