;

HUO najavio tri nova seminara

Datum objave: 07.08.2019.

Hrvatski ured za osiguranje najavio je tri nova seminara u nadolazećim mjesecima. Neke od tema koje će se obraditi su taktike vođenja osigurateljnog intervjua, popravljanje postojeće neimovinske štete, razvrstavanje šteta u osiguranju i dr.

Prvi specijalistički seminar na temu Osiguranje i popravljanje (naknada) štete – 100 pitanja & 100 odgovora, održat će se 19. rujna 2019. u trajanju od osam nastavnih sati. Predavač je Berislav Matijević, a rok za prijavu je 18. rujan 2019.

Predavanje je podijeljeno na tri međusobno zavisna modula kojima je cilj upoznati polaznike s odnosom osiguranja i popravljanja štete, temeljnim načelima popravljanja štete i meritornom praksom. Na seminaru će se detaljno obraditi teme poput razvrstavanja šteta u osiguranju, višestrukog i dvostrukog osiguranja, popravljanja postojeće neimovinske štete, dospijeće pravične novčane naknade itd.

Seminar je namijenjen distributerima osiguranja, pravnim zastupnicima, odvjetnicima, stručnim službama ministarstva, sucima, odvjetnicima, djelatnicima koji rade na obradi predmeta iz osiguranja automobilske odgovornosti i dr.

Drugi seminar u organizaciji HUO održat će se 20. rujna 2019. godine.
Glavni predavač, za specijalistički seminar na temu „ Otkrivanje i razjašnjavanje pokušaja prijevara osiguranja primjenom naprednih metoda za detekciju laganja“, bit će doc. dr. sc. Josip Pavliček.

Polaznici seminara upoznati će se s taktikama vođenja osigurateljnog intervjua, na koji način mogu odvratiti klijente od davanja lažnih izjava, kakve indicije i dokaze možemo najučinkovitije iskoristiti za dobivanje priznanja i otklon štete.
Rok za prijavu je 16. rujan 2019.

Treći seminar najavljen je 10. listopada 2019. na temu „Zašto je vještina govora i javnog nastupa u osiguranju tako važna?“. Seminar će predavati dipl. manag. Dragica Korenjak, u trajanju od osam nastavnih sati, a rok za prijavu je 4. listopada 2019.

Fokus seminara biti će na vještini govorništva te kako nam ona može pomoći u karijeri. Svaki se govor sastoji od dvije osnovne komponente od onoga; “što se govori” i onoga “kako se govori“. Uvjerljivost i samopouzdanje govornika te vještina izlaganja ono je što ostaje u sjećanju ponekad i dulje od same teme govora.
Trening je namijenjen osobama svih profila koji se često nalaze u situacijama koje zahtijevaju izvrsne vještine prezentiranja kao npr. predavačima, edukatorima, direktorima prodaje, distributerima osiguranja i dr.

Natrag