Hrvatski ured za osiguranje objavio je svoju novu publikaciju “Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu“

Datum objave: 23.07.2021.

U uvodnom djelu ove publikacije dan je pregled osnovnih općih i makroekonomskih pokazatelja za Republiku Hrvatsku u 2020. godini te pregled kretanja na tržištu osiguranja za razdoblje 2003. – 2020.

Također, detaljno su razrađeni podaci po svim vrstama osiguranja na način da su dani pregledi osnovnih statističkih podataka za razdoblje 2003. – 2020., a za 2020. godinu dani su podaci na nivou rizika za svaku pojedinu vrstu osiguranja.

Drugi dio publikacije sadrži osnovne podatke o društvima za osiguranje koja djeluju na području Republike Hrvatske – podatke o osnivanju društva, o upravi društva, strukturi vlasništva, adresama podružnica, telefonima i dr., te najosnovnije podatke o njihovom poslovanju u 2020. godini. Podaci korišteni kao podloga za izradu Publikacije prikupljeni su u sklopu projekta vođenja poslova statistike osiguranja Hrvatskog ureda za osiguranje koji je započeo krajem 2007. godine i rezultat su dostavljenih statističkih podataka direktno od društava za osiguranje, a odnose se na razdoblje od 2007.-2020. godine.

Publikacija je izrađena s ciljem da se cjelokupnoj osigurateljnoj javnosti približe relevantni podaci i omogući analiza kretanja na tržištu osiguranja u Hrvatskoj.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

Natrag