;

Hrvatska aktuarska konferencija 2020. će se, umjesto u lipnju, održati 17. i 18. 9. 2020.

Datum objave: 03.04.2020.

U Zagrebu će se u organizaciji Hrvatskog aktuarskog društva u rujnu održati sada već tradicionalna konferencija. Datum je pomaknut zbog pandemije koronavirusa.

Hrvatska aktuarska konfrencija 2020. će se, umjesto u lipnju, održati 17. i 18. 9. 2020. u Zagrebu.
Sve informacije o programu Konferencije i predavačima objavit će se na web-stranici HAD-a aktuari.hr, saznaje se od Ksenije Sanjković, predsjednice Hrvatskog aktuarskog društva.
Hrvatsko aktuarsko društvo (HAD) je stručna udruga aktuara u Republici Hrvatskoj čija je svrha promicanje i razvoj aktuarske znanosti i struke i njene praktične primjene te stručnog usavršavanja i izobrazbe aktuara. HAD je osnovan 1996. godine i trenutno broji 124 redovna, 48 pridruženih i 2 počasna člana. Hrvatsko aktuarsko društvo je redovni član International Actuarial Association (IAA) i Actuarial Association of Europe (AAE).

Natrag