Hrabar istup Udruženja osiguratelja FBiH – prozvana društva koja rade nezakonito

Datum objave: 15.04.2011.

U bosanskohercegovačkim tiskanim medijima sredinom travnja osvanulo je iznenađujuće priopćenje Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH u kojem obavještavaju sve pravne i fizičke osobe, vlasnike automobila koji podliježu obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti, da poduzimaju mjere za zakonit rad društava za osiguranje u toj vrsti osiguranja.

U priopćenju stoji kako je opređeljenje Udruženja da se zakonitim radom društava za osiguranje osigura dosljedna primjena premijskog sustava osiguranja automobilske odgovornosti (primjena bonusa i malusa); zatim da se spriječe materijalna davanja ugovarateljima i posrednicima u osiguranju koja su suprotna pravilima struke i imaju kod društava za osiguranje za posljedicu neosnovan odljev sredstava premije osiguranja namijenjenih za naknadu šteta; te da se spriječi nezakonito smanjivanje fondova koje društva za osiguranje formiraju za ispunjavanje obveza iz ugovora o osiguranju.

“Skupština udruženja je, u suradnji s Agencijom za nadzor osiguranja FBiH, poduzela aktivnosti da se navedeni ciljevi u cijelosti provedu. Naglašavamo da će se poduzimati mjere iz njihovih nadležnosti prema društvima za osiguranje koja ne provode zakonit rad i primjenu premijskog sustava automobilske odgovornosti, Kodeksa osigurateljne poslovne etike i zaključaka Skupštine udruženja. Kako u razdoblju od 21. veljače 2011. godine pa do danas, ni nakon mnogih upozorenja, članice Udruženja nastavljaju s nezakonitim radom, koji se ogleda u neprimjenjivanju premijskog sustava automobilske odgovornosti, različitim oblicima materijalnih davanja ugovarateljima i posrednicima u osiguranju i enormnim visinama provizije, na proširenoj sjednici Predsjedništva udruženja zaključeno je da se obavijesti javnost i navedu društva za osiguranje koja su na području Federacije BiH nosioci nezakonitog rada.

Po abecednom redoslijedu to su: ASA osiguranje d.d. Sarajevo, Brčko gas osiguranje a.d. Brčko; Jahorina osiguranje a.d. Pale i Zovko osiguranje d.d. Žepče”, stoji u priopćenju. Uz to, Udruženje društava za osiguranje pozvalo je sve pravne i fizička osobe da s prozvanim društvima za osiguranje ne zaključuju ugovore o osiguranju automobilske odgovornosti.

Udruženje je obavijestilo pravne i fizičke osobe da će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti i podnositi prijave Agenciji za nadzor osiguranja Federacije BiH i tražiti poduzmanje mjera iz njezine nadležnosti protiv uprava društava i posrednika u osiguranju koji nastave s nezakonitim radom u poslovima osiguranja automobilske odgovornosti.

Natrag