;

Hanfino predavanje mladima u Rijeci

Datum objave: 20.09.2019.

Predstavnik Hanfe održao je 12. rujna 2019. u Rijeci edukativno predavanje o temama financijske pismenosti i osnovama tržišta kapitala. Riječ je o predavanju održanom u organizaciji Savjeta mladih Primorsko-goranske županije i Savjeta mladih Grada Opatije.

Tom se prilikom moglo čuti više o osnovnim pojmovima iz područja financijske pismenosti ali i o osnovama funkcioniranja tržišta kapitala, poput vrsta financijskih instrumenata, trgovanja na uređenom tržištu, važnosti transparentnosti trgovanja. Predavanju se odazvalo 40-tak osoba, uglavnom učenika i mladih s riječkog područja.

Jedan od povoda za predavanje bilo je istraživanje koje su 2016. godine zajedno proveli HANFA i HNB, a koje je pokazalo kako u Hrvatskoj osobe do 19 godina te one od 20 do 29 godina pokazuju najnižu razinu financijske pismenosti u ukupnoj populaciji. Bila je to prilika da se napravi pozitivan iskorak u dobrom smjeru te da se mladi osvijeste o tome da neke financijske odluke, poput odluke o štednji za mirovinu, dugoročnoj polici osiguranja ili kredita, u dugom roku utječu na kvalitetu života te ih zato treba razumno i racionalno donositi.

Natrag