Hanfa uvodi postupak licenciranja za članove nadzornih odbora društava za osiguranje/reosiguranje

Datum objave: 14.09.2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća donijela je pravilnik kojim, uslijed nedavnih izmjena Zakona o osiguranju, definira uvjete licenciranja članova nadzornih odbora društava za osiguranje ili reosiguranje.

Izmjenama Zakona o osiguranju usvojenima u lipnju ove godine za članove nadzornih odbora uvedena je obaveza ishođenja prethodnog odobrenja/licence Hanfe prije imenovanja kandidata na funkciju u nadzornom odboru u društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje.

Kandidature članova nadzornog odbora društava i ranije su bile podložne provjerama od strane Hanfe u pogledu stručnosti i primjerenosti (engl. fit&proper) predloženih kandidata za navedene funkcije, no nakon zakonskih izmjena potrebno je prethodno zatražiti i dobiti licencu Hanfe kako bi se mogla obnašati dužnost u nadzornom odboru društva za osiguranje ili društva za reosiguranje.

Izmjene zakona propisale su obavezu usklađenja u roku od 12 mjeseci, odnosno do 5. lipnja 2021. Do toga datuma svi članovi nadzornih odbora društava za osiguranje i društava za reosiguranje moraju imati izdanu licencu Hanfe za obnašanje te funkcije.

Društva za osiguranje stoga su dužna za postojeće članove nadzornog odbora podnijeti zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja Hanfe, a koje će se odnositi na preostalo vrijeme njihova mandata. Taj zahtjev društva su dužna podnijeti i za sve nove kandidate za funkciju člana nadzornog odbora.

Uvjeti koje članovi nadzornog odbora tih društava moraju ispunjavati ostaju sadržajno isti (propisani su Zakonom o osiguranju), ali se u skladu s novim pravilnikom provjera više ne provodi kroz postupak nadzora već redovnim postupkom licenciranja.

Osim za društva za osiguranje i društva za reosiguranje Hanfa već provodi postupak licenciranja i za članove nadzornih odbora mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima. Hanfa inače provodi postupke licenciranja za društva, članove uprava i nadzornih odbora, a u prošloj je godini provela 213 takvih postupaka.

Natrag