Hanfa – priopćenje svim subjektima nadzora o novim izmjenama mjera ograničavanja (sankcija) EU-a

Datum objave: 16.03.2023.

Hanfa skreće pozornost subjektima nadzora na izmjene mjera ograničavanja koje je Europska unija odlučila primijeniti prema Rusiji nastavno na eskaliranje agresije prema Ukrajini. Desetim paketom sankcija usvojeni su sljedeći propisi:

Uredba Vijeća (EU) 2023/426 od 25. veljače 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

Uredba Vijeća (EU) 2023/427 od 25. veljače 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2023/429 od 25. veljače 2023. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2023/430 оd 25. veljače 2023. o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2020/1998 o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava

Odluka Vijeća (ZVSP) 2023/432 od 25. veljače 2023. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

Odluka Vijeća (ZVSP) 2023/433 оd 25. veljače 2023. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2020/1999 o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava

Odluka Vijeća (ZVSP) 2023/434 od 25. veljače 2023. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

Ovim izmjenama uvedene su mjere ograničavanja za još 87 osoba i 34 subjekata. Ističemo da izmjene Uredbe (EU) 269/2014 (Uredba o zamrzavanju imovine) uključuju i izmjene članka 8. kojima je dodatno propisana obveza dostavljanja informacija od strane fizičkih i pravnih osoba nadležnim tijelima o sredstvima i ekonomskim resursima sankcioniranih subjekata što uključuje i informacije o postupanju s tim subjektima prije samog početka primjene sankcija. Ova obveza odnosi se na sve subjekte nadzora Hanfe, a za središnje depozitorije vrijednosnih papira uvedena je i posebna odredba kojom se propisuje istovremeno izvješćivanje i Europske komisije. Ovim izmjenama promijenjen je i članak 6b kojim su dodane određene iznimke za otpuštanje određenih zamrznutih sredstava ako je to potrebno za ukidanje operacija, ugovora i ostalih sporazuma što uključuje i odnose sa korespondentnim bankama

Predložene izmjene Uredbe (EU) 833/2014 (Uredba o sektorskim sankcijama) uključuju izmjenu članka 5a gdje se propisuje obveza za cijeli financijski sektor da izvijeste nadležno tijelo i Europsku komisiju o imovini i rezervama Središnje banke Rusije kojima raspolažu. Također je propisana zabrana za sudjelovanje ruskih državljana u upravljačkim tijelima vlasnika ili operatera kritične infrastrukture.

Međunarodne mjere ograničavanja

Informacije o mjerama ograničavanja, možete naći na stranicama Vijeća i Europske komisije preko sljedećih poveznica:

Stranice Vijeća – kronološki pregled mjera ograničavanja koje je usvojila EU zbog krize u Ukrajini od 2014. do danas zajedno s poveznicama na usvojene mjere,

Stranice Europske komisije – pod pregledom sankcija i povezanih alata nalazi se poveznica na konsolidiranu listu osoba, skupina i tijela na koje se primjenjuju financijske sankcije EU-a (u PDF, CSV i XML formatu). Za pristup potrebno je kreirati EU Login. Upute za kreiranje EU Login-a nalaze se na ovom linku. (Idite na set pitanja pod „Ne radim u instituciji Europske unije“ i odaberite poveznicu „Kako izraditi račun za EU Login“).

Na stranicama Europske komisije nalaze i često postavljena pitanja vezana uz mjere ograničavanja s posebnim dijelom za pitanja vezana uz financijske usluge.

Informacije o međunarodnim mjerama ograničavanja dostupne su i na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Hanfa je također objavila set pitanja i odgovora u vezi s primjenom međunarodnih mjera ograničavanja i utjecajem krize u Ukrajini RH na nebankarski financijski sektor u RH, a koji je dostupan ovdje

Naposljetku, Hanfa poziva subjekte nadzora da joj dostave svoja pitanja i nedoumice u vezi s primjenom mjera ograničavanja u dijelu financijskih usluga. Pitanja se mogu dostavljati na adrese: shpms@hanfa.hr i spnft@hanfa.hr

VIŠE

 

Natrag