Hanfa namjerava poboljšati ESG kapacitete u sklopu multinacionalnog projekta pod pokroviteljstvom EU-a

Datum objave: 23.01.2023.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) udružila se s nacionalnim nadležnim tijelima Malte, Poljske i Rumunjske u projektu EU-a za više država članica pod nazivom „Održivo financiranje – jačanje nadzornog kapaciteta“.

Projekt financira Europska unija putem Instrumenta za tehničku potporu (TSI), u suradnji s Glavnom upravom Europske komisije za potporu strukturnim reformama i pružateljem potpore na temelju ugovora koji je dodijelila Europska komisija.

Okvir za održivo financiranje EU-a ima ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva politike u okviru europskog zelenog plana. Europskim zelenim planom preuzet je niz ambicioznih obveza, posebice ona da Europa postane prvi klimatski neutralan kontinent. Cilj mu je pripremiti sve sektore gospodarstva EU-a za suočavanje s tim izazovom. Tim novim okvirom olakšat će se ostvarivanje tih ciljeva tako što će se javnim i privatnim dionicima omogućiti usmjeravanje financiranja na ulaganja kojima se smanjuje izloženost rizicima povezanima s klimom i okolišem.

Regulatorni zahtjevi također donose značajne izazove ne samo za financijske i nefinancijske institucije, već i za nacionalna nadležna tijela. Stoga je glavni cilj projekta pridonijeti institucionalnim i administrativnim reformama te onima za poticanje rasta tako da pruži potporu nacionalnim nadležnim tijelima u izgradnji i jačanju njihovih nadzornih kapaciteta u području održivog financiranja. Projekt uključuje prilagođeni pristup svakom nadležnom tijelu i osigurava usklađeni pristup što se tiče zajedničkih aspekata.

Cilj Hanfe je poboljšati stručnost u području održivog financijskog okvira EU-a i ojačati otpornost ekosustava pod njezinim nadzorom, koji obuhvaća subjekte financijskog i nefinancijskog nadzora.

Natrag