Grupa Triglav: Velika otpornost u zahtjevnim uvjetima

Datum objave: 01.04.2021.

Revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu: U uvjetima pandemije Covid-19 i okruženja niskih kamatnih stopa, Grupa je postigla dobre rezultate.

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2020. godinu. U uvjetima pandemije Covid-19 i okruženja niskih kamatnih stopa, Grupa je postigla dobre rezultate. Pokazala je svoju otpornost i financijsku stabilnost, što potvrđuju i dobivene visoke “A” kreditne ocjene priznatih agencija za kreditni rejting.

Upravni i nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predložit će ovogodišnjoj skupštini dioničara, da se dio raspodjeljive dobiti koristi za isplatu dividende, pod uvjetom da se Agencija za nadzor osiguranja neće usprotiviti ovom prijedlogu do sazivanja skupštine. Upravni i nadzorni odbor osiguravajućeg društva procjenjuju da su osnove za isplatu dividende odgovarajuće i u skladu s dividendnom politikom osiguravajućeg društva, predlažu dividendu u iznosu od 1,70 eura bruto po dionici. Ukupan iznos za dividende u iznosu od 38.649.751,60 eura predstavljat će 53-posto udjela u konsoliduranoj neto dobiti osiguravajućeg društva za 2020. u 5-posto dividendnom prinosu.

Uspješno poslovanje u 2020.

Grupa Triglav je u 2020. godini ostvarila dobit prije oporezivanja od 90,9 milijuna eura (indeks 90, u odnosu na 2019., isto u nastavku) i neto dobit od 73,7 milijuna eura (indeks 88) te povećala operativni obujam poslovanja (rast premije od 4 posto na 1.234 milijuna EUR i povećanje obujma imovine klijenata u uzajamnim fondovima i u individualnom upravljanju od 5 posto na 1.156 milijuna EUR). Njeno poslovanje odvijalo se usmjereno na klijente i u skladu sa strateškim usmjerenjima. Novonastala situacija donijela je dodatni zamah za cjelokupnu digitalnu transformaciju poslovanja Grupe, jer je ojačala digitalnu prodaju, uslužne, komunikacijske i distribucijske kanale i alate te povećala digitalnu prisutnost. Zadovoljstvo zaposlenih i klijenata, koje društvo kontinuirano prati, dostiglo je najvišu izmjerenu razinu u 2020. godini. Sa svojih jedanaest osiguravajućih društava, Triglav zauzima vodeću poziciju u regiji Adria i jedan je od vodećih slovenskih menadžera imovine na tržištu uzajamnih fondova.

Financijska stabilnost

Grupa Triglav je ostala adekvatno kapitalizirana i likvidna, što potvrđuje i ponovno primljena visoka kreditna ocjena “A” od rejting agencija S&P Global Ratings i AM Best. Ocjene imaju stabilne srednjoročne izglede. Profil rizika Grupe nije se značajno promijenio, a adekvatnost kapitala, s vrijednošću 240 posto na kraju 2020. godine, bila je u ciljanom rasponu u skladu s politikom upravljanja kapitalom Grupe. Izvještaji, gdje su detaljno navedene informacije o solventnost i finansijskom položaju Grupe Triglav i matičnog društva, dostupni su na ovom linku https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=73926

Provođenje dividendne politike

Upravni i nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predlažu ovogodišnjoj skupštini dioničara isplatu dividende u iznosu od 1,70 eura bruto po dionici (ukupna vrijednost 38.649.751,60 eura) odnosno 53 posto posto konsolidirane neto dobiti za 2020. godinu, što je u skladu s politikom dividendi. Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Drago nam je što možemo ponovo predložiti isplate dividende našim dioničarima. Našu politiku dividendi istakli smo kao atraktivnu za dioničare i održivu za razvoj i rast Grupe Triglav. Na ovaj način želimo je provesti i ponašamo se u skladu sa stavovima Agencije za nadzor osiguranja. Na osnovu toga formuliran je prijedlog Upravnog i Nadzornog odbora.«

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu

Godišnji izvještaj posvećen je izuzetnoj posvećenosti i solidarnosti zaposlenih u Grupi Triglav, a pored postignutih rezultata iznosi i njihove dojmove i svjedočenja. Naslov »Zajedno smo. U svakom trenutku.« sumira internu povezanost Grupe, uključenost u zajednicu i izgradnju dugoročnih odnosa s dioničarima. Oni su osnova za implementaciju principa održivog poslovanja, na koje se društvo formalno obavezalo krajem godine usvajanjem Obaveze o održivosti. Grupa već dugi niz godina slijedi principe integrisanog izvještavanja. Definiše indikatore održivog razvoja prema međunarodnom GRI GS standardu i povezuje ih sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG).

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2020. godinu pripremljen je u PDF verziji u skladu s MAR Uredbom i neslužben je. Zajedno sa službenom verzijom koja je izrađena u ESEF formatu, dostupna je na sljedećim web stranicama na slovenskom i engleskom jeziku:  https://letnoporocilo.triglav.eu/2020 in https://annualreport.triglav.eu/2020.

Triglav Grupa u Republici Srpskoj

Obim fakturisane premije osiguravajuće kompanije Triglav osiguranje, Banja Luka, u 2020. godini ostao je na istom nivou kao i prethodne godine (5,7 miliona eura). Triglav osiguranje, Banja Luka, u prvoj polovini prošle godine povećalo je svoj tržišni udio za 0,1 procentna poena na 4,9 posto i zauzelo osmo mjesto.

»Pored svih izazova i otežanih uvjeta, godinu smo završili uspješno. U 2020. godini Triglav osiguranje, ad Banja Luka je realizirali niz aktivnosti s ciljem unaprjeđenja poslovanja Društva, te digitalizacije procesa i usluga. U izazovnom okruženju napravili smo značajne korake, da se dodatno približimo klijentu uvođenjem novih osiguravajućih produkata, razvojem on-line prodaje kao i razvojem drugih prodajnih kanala. Ostvareni rezultati ukazuju da smo na pravom putu u realizaciji naših strateških ciljeva” izjavio je ovom prilikom Darko Popovski, direktor Triglav osiguranje, ad Banja Luka.

Natrag