Generali postiže svoj najbolji operativni rezultat uz kontinuirani rast premija i neto rezultata

Datum objave: 16.03.2023.

• Bruto zaračunate premije od 81,5 milijardi eura (+ 1,5 %), sa snažnim rastom u segmentu neživotnih osiguranja (P&C) (+ 9,8 %), koje predvode nemotorna osiguranja. Neto prihodi životnih osiguranja od 8,7 milijardi eura, u potpunosti usmjereni na unit-linked i zaštitne linije proizvoda, u skladu sa strategijom Grupe • Zabilježen je operativni rezultat od 6,5 milijardi eura (+ 11,2 %), uglavnom zahvaljujući životnim osiguranjima i rastu u segmentu neživotnih osiguranja. Kombinirana kvota iznosila je 93,2 % (+ 2,4 p.p.). Marža novih poslova bila je izvrsna s 5,35 % (+ 0,86 p.p.) • Neto rezultat dosegao je 2.912 milijuna eura (+ 2,3 %)2 • Izuzetno solidna kapitalna pozicija uz omjer solventnosti od 221 % (227 % u fiskalnoj 2021.) • Predložena dividenda po dionici od 1,16 eura (+ 8,4 %) potvrđuje usmjerenost Grupe na povrat za dioničare

CEO Generali Grupe Philippe Donnet izjavio je: „Rezultati Generalija potvrđuju uspjeh naše transformacije koja se nastavlja uz discipliniranu i učinkovitu provedbu strategije ‘Lifetime Partner 24: Poticanje rata’. Osnaženi jasnom vizijom Grupe kao globalnog lidera na području osiguranja i upravljanja imovinom, na pravom smo putu da postignemo ciljeve i ambicije svojeg strateškog plana, pružajući održivi rast za stvaranje vrijednosti za sve naše dionike, čak i u izazovnom geopolitičkom i gospodarskom kontekstu. To nam je omogućilo da još jednom svojim dioničarima predložimo povećanje dividende, zahvaljujući kontinuiranom rastu zarade i snažnoj gotovinskoj i kapitalnoj poziciji Grupe. Generali također nastavlja voditi na putu održivosti, koja je sada potpuno integrirana u sve poslovne aktivnosti Grupe u skladu s našim obvezama da djelujemo kao odgovoran osiguravatelj, investitor, poslodavac i korporativni građanin. Sve smo to postigli zahvaljujući strasti naših ljudi i našoj jedinstvenoj mreži agenata.”

Na sastanku kojim je predsjedao Andrea Sironi, Upravni odbor Assicurazioni Generali odobrio je konsolidirana financijska izvješća i nacrt financijskih izvješća matičnog društva za 2022. godinu.

Bruto zaračunate premije porasle su na 81.538 milijuna eura (+ 1,5 %), zahvaljujući pozitivnom učinku u segmentu neživotnih osiguranja, koje predvode nemotorna osiguranja.
Neto priljevi životnih osiguranja iznose 8,7 milijardi eura (- 36,1 %). Unit-linked linije bilježe neto priljev od 8,9 milijardi eura, a zaštitne linije proizvoda 5,0 milijardi eura. Štedna linija bilježi neto priljev od 5,2 milijardi eura.
Tehničke pričuve za životna osiguranja iznosile su 414,7 milijardi eura (- 2,3 %), uglavnom odražavajući smanjenje unit-linked linije zbog volatilnosti na financijskim tržištima.

Operativni rezultat porastao je na 6,5 milijardi eura (+ 11,2 %), zahvaljujući pozitivnom rastu u segmentima životnog i neživotnog osiguranja, Holdinga i drugim segmentima poslovanja.
Operativni rezultat u segmentu životnog osiguranja snažno je porastao, dosegnuvši 3.522 milijuna eura (+ 25,1 %), čime se odražava izvrsna tehnička profitabilnost, što je također potvrđeno maržom novih poslova od 5,35 % (+ 0,86 p.p.).

Operativni rezultat u segmentu neživotnog osiguranja također je porastao, dosegnuvši 2.696 milijuna eura (+ 1,7 %). Kombinirana kvota iznosila je 93,2 % (+2,4 p.p.), odražavajući razvoj omjera gubitaka, čime se također odražavao utjecaj hiperinflacije u Argentini. Ako isključimo tu zemlju, kombinirana kvota bila bi 92,6 % (90,4 % u fiskalnoj 2021.).

Operativni rezultat u segmentu upravljanja imovinom iznosio je 972 milijuna eura (- 9,6 %). Poslovni rezultat grupe Banca Generali iznosio je 334 milijuna eura (- 17,4%) i na njega je utjecala izvedba financijskih tržišta, što je utjecalo na naknade za izvedbu. Poslovni rezultat u segmentu upravljanja imovinom iznosio je 638 milijuna eura (- 5,0 %), zbog smanjenja imovine kojom se upravlja (engl. assets under management, AUM), što je prvenstveno potaknuto tržišnim učinkom.

Operativni rezultat u segmentu holdinga i ostalih poslova porastao je na 202 milijuna eura (157 milijuna eura u fiskalnoj 2021.), uz doprinos iz poslovanja nekretninama.

Neoperativni rezultat iznosio je – 1.710 milijuna eura (- 1.306 milijuna eura u fiskalnoj 2021.) što je posebno odražavalo: – 511 milijuna eura umanjenja vrijednosti ulaganja klasificiranih kao raspoloživih za prodaju (- 251 milijun eura u fiskalnoj 2021.), uključujući ruska ulaganja3; 71 milijun eura neto realizirane dobiti u usporedbi s 368 milijuna eura u fiskalnoj godini 2021., kada je Grupa imala koristi od dviju transakcija nekretnina4; i ostali neto neoperativni troškovi, uključujući – 195 milijuna eura troškova restrukturiranja (- 387 milijuna eura u fiskalnoj 2021., što odražava izvanredne troškove povezane s integracijom grupe Cattolica za – 212 milijuna eura).

Neto rezultat porastao je na 2.912 milijuna eura (+ 2,3 %), uglavnom zahvaljujući pozitivnom učinku operativnog rezultata u segmentu životnog i neživotnog osiguranja, Holdinga i drugih poslovnih segmenata. Ako isključimo umanjenja vrijednosti pod utjecajem Rusije, neto rezultat iznosio bi 3.066 milijuna eura (+ 7,7 %)5.

Ukupna imovina Grupe kojom se upravlja iznosila je 618 milijardi eura (- 12,9 %).

Dionički kapital Grupe iznosio je 16.201 milijun eura (- 44,7 %). Do promjene je uglavnom došlo zbog smanjenja rezervi raspoloživih za prodaju, posebice nakon upravljanja obveznicama.

Grupa je potvrdila izuzetno solidnu kapitalnu poziciju uz omjer solventnosti od 221 % (227 % u fiskalnoj 2021.)
Tijekom godine omjer solventnosti podupirali su snažan doprinos normaliziranog stvaranja kapitala i pozitivne ekonomske varijance, koje su samo djelomično neutralizirale utjecaje regulatornih promjena, spajanja i preuzimanja i kretanja kapitala (uključujući izvršeni otkup i predvidivu dividendu).

Normalizirano stvaranje kapitala potvrđeno je na solidnoj razini od 4,1 milijarde eura (3,8 milijardi eura u fiskalnoj 2021.).

Neto gotovinski priljevi u segmentu holdinga iznosili su 2,9 milijardi eura (2,6 milijardi eura u fiskalnoj 2021.), prvenstveno zahvaljujući većim stalnim novčanim doznakama.

O GENERALIJU

Generali osiguranje d.d. dio je Generali Grupe – jednog od svjetskih lidera davatelja usluga osiguranja i upravljanja imovinom. Osnovan 1831. godine, Generali je prisutan u 50 zemalja svijeta, s ukupnim premijskim prihodom većim od 81,5 milijardi eura u 2022. godini. S više od 75 000 zaposlenika i 67 milijuna klijenata širom svijeta, Grupa ima liderski tržišni položaj u Europi i sve veću prisutnost u Aziji i Latinskoj Americi. U središtu strategije društva Generali njegova je predanost da bude životni partner svojim klijentima, što postiže svojim inovativnim i personaliziranim rješenjima, vrhunskim korisničkim iskustvom i sposobnostima digitalizirane globalne distribucije. Grupa je u potpunosti ugradila održivost u sve strateške izbore, s ciljem stvaranja vrijednosti za sve dionike, istovremeno izgrađujući otpornije društvo.

 

Natrag