Generali izvješćuje o nastavku rasta operativnog rezultata

Datum objave: 03.08.2022.

Na sastanku kojim je predsjedao Andrea Sironi, upravni odbor Assicurazioni Generali odobrio je konsolidirano polugodišnje financijsko izvješće Generali grupe za 2022. godinu. Neto rezultat stabilan, isključujući ruska umanjenja vrijednosti. Kapitalna pozicija ostala je izuzetno solidna.

Bruto zaračunate premije porasle su na 41.880 milijuna eura (+2,4%), zahvaljujući rastu segmenta neživotnih (P&C) osiguranja.
Neto prihodi životnih osiguranja bili su otporni na 6.240 milijuna eura. Do smanjenja (-7,9%) je došlo zbog štedne linije, koja je u skladu sa strategijom Grupe da repozicionira životni portfelj, kao i specifičnim mjerama menadžmenta na snazi. Zaštitne (+7,0%) i unit-linked (+2,1%) linije su rasle.
Tehničke pričuve životnih osiguranja dosegnule su 419,2 milijarde eura (-1,2% FG 2021.), blagi pad odražava učinak financijskih tržišta.

Operativni rezultat nastavio je rasti, dosegnuvši 3.140 milijuna eura (+4,8%), zahvaljujući pozitivnom razvoju životnih i neživotnih (P&C) osiguranja, Holdinga i ostalih poslovnih segmenata.
Operativni rezultat životnog segmenta snažno je porastao (+17,1%), odražavajući izvrsnu tehničku profitabilnost, također i potvrđenu maržu novih poslova od 5,23% (+0,59 p.p.).
Poslovni rezultat segmenta neživotnih osiguranja (P&C) također je porastao (+3,0%). Kombinirana kvota iznosila je 92,5% (+2,8 p.p.), odražavajući viši omjer gubitaka i također utjecaj hiperinflacije u Argentini. Bez razmatranja ove zemlje, kombinirani omjer bio bi 91,9% (89,4% 1H2021).
Poslovni rezultat segmenta upravljanja imovinom bio je 503 milijuna eura (-3,3%). Ovo smanjenje u potpunosti je posljedica nižih naknada za uspješnost u Banca Generali, povezanih s kretanjem financijskih tržišta. Poslovni rezultat upravljanja imovinom porastao je za 6,2%.
Poslovni rezultat segmenta Holdinga i ostalih poslova porastao je, najviše zahvaljujući rezultatima poslovanja s nekretninama.

Neoperativni rezultat iznosio je -713 milijuna eura (-496 milijuna eura u prvoj polovici 2021.). Konkretno, rezultat neoperativnih ulaganja iznosio je -168 milijuna eura (48 milijuna eura 1. polugodište 2021.), uglavnom zbog većih umanjenja vrijednosti ulaganja klasificiranih kao raspoloživih za prodaju, posebno ulaganja u Rusiji, te nižih neto realiziranih dobitaka .

Neto rezultat iznosio je 1.402 milijuna eura (1.540 milijuna eura u prvoj polovici 2021.), pod utjecajem umanjenja vrijednosti ruskih ulaganja u ukupnom iznosu od 138 milijuna eura. 97 milijuna eura nastalo je zbog vrijednosnica s fiksnim prihodom koje izravno drži Grupa, a 41 milijun eura na ulaganje u Ingosstrakh. Bez ovog utjecaja, neto rezultat bi bio stabilan na 1.541 milijun eura.

Ukupna imovina Grupe pod upravljanjem iznosila je 635,4 milijarde eura (-10,5% u usporedbi s fiskalnom godinom 2021.), što u potpunosti odražava učinak financijskih tržišta, unatoč pozitivnim neto priljevima.

Dionički kapital Grupe iznosio je 19.078 milijuna eura (-34,9% FG 2021.). Do promjene je došlo zbog
-10,876 milijuna eura umanjenja rezervi raspoloživih za prodaju – što je uglavnom proizašlo iz porasta kamatnih stopa na državne i korporativne obveznice – i na isplatu od 1.691 milijuna eura za dividendu za 2021.

Grupa je izvijestila o iznimno solidnoj kapitalnoj poziciji, s omjerom solventnosti od 233% (227% FG 2021.).

Glavni izvršni direktor Grupe Generali, Philippe Donnet, rekao je: „Solidno ostvarenje Generalija pokazuje da je naš fokus na provedbu strateškog plana „Lifetime Partner 24: Poticanje rasta“ pravi način za postizanje održivog rasta i povećanje operativne profitabilnosti. Uspjeli smo postići ove rezultate u sve neizvjesnijem geopolitičkom i makroekonomskom kontekstu, dok su naši klijenti i njihove potrebe uvijek bili naš glavni prioritet. U mjesecima koji dolaze nastavit ćemo biti potpuno predani izvršenju našeg trogodišnjeg plana dok jačamo vodstvo naše Grupe kao globalnog osiguravatelja i upravitelja imovinom.”

Natrag