Franšiza u ugovorima o osiguranju

Datum objave: 21.05.2020.

Nedavni potres koji je pogodio Zagreb i okolicu ukazao je na značaj osiguranja imovine od tog rijetkog, ali u mogućim posljedicama intenzivnog rizika.

Ugovori o osiguranju, uključujući osiguranja od potresa, mogu biti ugovoreni uz franšizu, pojam koji korisnicima osiguranja često nije dovoljno jasan. Hanfa je stoga s ciljem informiranja sadašnjih i budućih korisnika financijskih usluga izradila informativni materijal u kojem je u osnovnim crtama pojašnjeno što je franšiza i koje su njezine implikacije na isplatu iznosa štete.

Franšiza je sudjelovanje osigurane osobe u šteti, i to u unaprijed definiranom iznosu. Pojednostavljeno, u slučaju da je ugovorom o osiguranju predviđena franšiza, osiguranik određeni iznos štete snosi sam.
Osnovne su vrste franšize odbitna i integralna (obična) franšiza. Ako je ugovorena odbitna franšiza u iznosu od npr. 1.000 kuna, a šteta je procijenjena na 1.500 kuna, društvo za osiguranje isplatit će 500 kuna, odnosno iznos preko definiranog iznosa franšize. Ako bi u istom slučaju danom za primjer bila ugovorena integralna, odnosno obična franšiza, društvo bi isplatilo cijeli iznos procijenjene štete, tj. 1.500 kuna, ali samo u slučaju kada je iznos štete veći od iznosa franšize. Stoga, ako bi iznos procijenjene štete bio manji od ugovornog iznosa franšize, npr. 900 kuna, društvo za osiguranjene bi isplatilo ništa.

Korištenje franšize u ugovorima o osiguranju ima znatan utjecaj na postupak obrade odštetnih zahtjeva unutar društava za osiguranje. Tako u slučaju kada kod pozitivno riješenog odštetnog zahtjeva franšiza premašuje iznos štete, u pravilu nema ni osnove za isplatu osigurnine. Stoga je prije potpisa ugovora o osiguranju uputno informirati se o franšizama i posljedicama korištenja franšize u ugovoru. Od distributera osiguranja očekuje se da tijekom predugovornog informiranja pruži sve relevantne informacije o uvjetima osiguranja,

Natrag