Europski standardi izvješćivanja o održivosti su dobrodošli, ali ih je potrebno doraditi i postupno uvoditi

Datum objave: 10.08.2022.

U zajedničkom odgovoru na konzultacije Europske savjetodavne skupine za financijsko izvješćivanje (EFRAG) o nacrtu Europskih standarda izvješćivanja o održivosti (ESRS), Insurance Europe i Forum financijskih direktora dali su niz preporuka uključujući hitnu potrebu za postupnim uvođenjem.

Europski osiguratelji predani su podršci prijelaza na održivije gospodarstvo i hitnom rješavanju klimatskih promjena. Europski sektor osiguranja snažno podupire cilj EU-a da do 2050. pretvori Europu u klimatski neutralan kontinent i spreman je pridonijeti tom cilju.

Europski osiguratelji stoga podržavaju ambiciozni cilj Europske komisije da razvije robustan okvir za izvješćivanje o održivosti kroz Direktivu o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD). Osigurateljima su potrebni podaci koje će CSRD pružiti kako bi u potpunosti razvili i ugradili ekološke, društvene i upravljačke čimbenike u način na koji rade, kako bi napredovali s planovima prijelaza na nultu neto vrijednost i ispunili zahtjeve obveznog izvješćivanja. Šire gledano, CSRD će također osigurati veću transparentnost o tome koliko tvrtki posluje i upravlja društvenim i ekološkim izazovima.

Međutim, kako bi se osiguralo da su standardi izvješćivanja o održivosti dovoljno kvalitetni i da bi postigli svoje ciljeve, industrija osiguranja želi istaknuti sljedeće:

Važna su sva područja koja standardi pokrivaju. Međutim, pokušaj finaliziranja svih predloženih standarda u vrlo kratkom raspoloživom vremenu nije realan i mogao bi stvoriti standarde koji nisu odgovarajuće kvalitete. Postoji hitna potreba za postupnim pristupom razvoju i provedbi ESRS-a. Prva faza trebala bi se usredotočiti isključivo na standarde koji se odnose na obvezno izvješćivanje (npr. Uredba o objavljivanju održivih financija i Uredba o taksonomiji EU) i na zahtjeve koji se preklapaju sa standardima Međunarodnog odbora za standarde održivosti (ISSB).

Industrija osiguranja podržava ambiciju EU-a da ide dalje od globalne osnove ISSB-a, s jasnim ciljem da će usklađenost s europskim standardima značiti automatsku usklađenost s relevantnim standardima ISSB-a (poznato kao “super ekvivalencija”).

Europski standardi izvješćivanja o održivosti trebali bi dati prednost kvaliteti i relevantnosti u odnosu na iscrpnost.

Tvrtke moraju moći učinkovito usmjeriti svoje napore na standarde koji se odnose na relevantne i materijalne aktivnosti i utjecaje. EFRAG ne bi trebao uvesti oborivu pretpostavku (koja zahtijeva od tvrtki da razmotre sva područja relevantna osim ako ne mogu dokazati suprotno) kako je trenutno predloženo, budući da to ne samo da bi stvorilo nedosljednosti s financijskim izvješćivanjem i prijedlozima ISSB-a, već bi također moglo dovesti do situacije u kojoj nastojanje da se neotkrivanje opravda korištenjem opovrgljive pretpostavke premašilo bi nastojanje da se prijave nematerijalni podaci.

Definicija lanca vrijednosti za financijski sektor trenutno je previše nejasna i potrebno ju je pojasniti. To uključuje pojašnjenje da pregled (svih) subjekata ulaganja, klijenata i osiguranika za sva objavljivanja nije potreban s obzirom na značajne implikacije za izvješćivanje i izazove povezane s dostupnošću podataka.

Natrag