;

Europski sektor osiguranja u 2016. godini

Datum objave: 01.04.2016. Broj 3 | Godina 2016
[Zvonimir Madunić] 
 

Nakon godina rasprava te velike količine vremena i resursa utrošenih u pripremu, novi regulatorni okvir Solventnost II napokon je stupio na snagu s prvim siječnjem 2016. godine. No, s obzirom na to da ne popuštaju makroekonomski pritisci na osiguratelje, prilagodba na novu regulatornu okolinu neće biti laka. Nastavak trenda niskih kamatnih stopa, osobito unutar eurozone, osigurateljima donosi nove izazove. Općenito, ekonomski izgledi za Europu uvjetovani su oporavkom različitih industrija, ne samo one financijskih usluga. Očekuje se da će se rast potražnje na svim glavnim europskim tržištima nastaviti u 2016. godini, a jačanje potrošačkog sektora sa sobom nosi porast kupnje osobnih vozila i stambenih objekata, te s njima povezanih polica osiguranja.

 
Glavni izazovi  
Godina 2016. također je važna po pitanju promjena u Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Nakon što je godinama u izradi, MSFI 9, koji se odnosi na promjene u računovodstvu financijske imovine, napokon je objavljen. Većina europskih osiguratelja završila je analize i studije potrebne za pripremu za usvajanje 1. siječnja 2018. godine, a dio njih bit će u prilici odgoditi primjenu do 2021. godine, odnosno prve primjene MSFI 4 faza II. Godina bi mogla biti zanimljiva i po pitanju razvoja II. faze MSFI 4, koja se odnosi većinom na računovodstvo obveza po ugovorima o osiguranju. Možemo očekivati da će konačni standard biti objavljen potkraj godine, iako se prva primjena ne očekuje prije 2020.
Pametnije upravljanje podacima, izvještavanje i napredna analitika bit će presudni za pobjedu u big data utrci
Ova će godina biti presudna za europske osiguratelje i u smislu distribucije. Zemlje članice EU morat će se usuglasiti s Direktivom o distribuciji osiguranja (Insurance Distribution Directive, IDD) ratificiranom krajem 2015. godine. Iako trenutačna regulativa u zrelim tržištima već sadrži većinu zahtjeva nove direktive, do 2017. očekuje se njihova primjena na cijelom kontinentu. To podrazumijeva širok spektar obveza u smislu nadzora nad proizvodima, isplata šteta i objavljivanja informacija vezanih uz posredničke kanale distribucije.
S razvojem digitalnog okruženja, osiguratelji se suočavaju i sa sve učestalijim prijetnjama, poput ulaska na tržište tehnoloških kompanija, koje istodobno predstavljaju i golemu priliku. Važnost djelovanja i prilagođavanja digitalnom okruženju sve je viša na listi prioriteta osiguratelja. Pravodobno odgovaranje na zahtjeve potrošača na sve digitaliziranijem tržištu bit će odlučujuće, što predstavlja jedinstvenu priliku za tržište da dokaže svoj apetit i doseg.
Ovo su samo neka od područja koja će u 2016. godini biti u fokusu osiguratelja. U nedavno objavljenoj publikaciji EY-a pod nazivom "2016 European Insurance Outlook" istražili smo sve te izazove i prilike s kojima će se osiguratelji suočiti tijekom godine, a izdvojeno je sedam glavnih prioriteta za koje vjerujemo da će biti od velikog utjecaja na europsku industriju osiguranja. 
 
Utjecaj trenutačno niskih kamatnih stopa
Unatoč nekim predviđanjima o dugoočekivanom rastu kamatnih stopa, čini se da će niske kamatne stope i u 2016. nastaviti ometati osiguratelje. Kao posljedica niskih kamatnih stopa, osiguratelji nisu u mogućnosti plasirati proizvode koji funkcioniraju učinkovito i ostvariti očekivani prinos. Idealan scenarij za industriju bio bi progresivni rast kamatnih stopa, ali kako trenutačno stvari stoje, on se ne očekuje prije 2019. godine.
 
Kupac naspram proizvoda
Ponuditi prikladan i inovativan proizvod ostaje izazov za europske osiguratelje jer se različita tržišta i dalje bore s niskim prinosima, posebno u segmentu dugoročnih štednih proizvoda. Tržišta poput njemačkog u prošlosti su imala neodrživ broj jamstava za proizvode, ali su s vremenom prešla na proizvode bez zajamčenog povrata. Neovisno o tome hoće li se prinosi povećati ili ne, činjenica je da su osiguratelji već pretrpjeli znatne gubitke zbog alternativnih pružatelja usluga štednje. Zato osiguravajuća društva moraju ponuditi bolje, dugoročno održivo rješenje.
Idealan scenarij za industriju bio bi progresivni rast kamatnih stopa, ali kako trenutačno stvari stoje, on se ne očekuje prije 2019. godine
Mnogi osiguratelji u svijetu fokus stavljaju na potrošača, na važnost interakcije i potrošačkog iskustva, dok je europsko tržište osiguranja često kritizirano kao neinovativno. Oni koji ulože u sveobuhvatnu ponudu i inovativne proizvode zasigurno će biti u prednosti, a iskorištavanje potencijala tehnologije može rezultirati većom uključenosti klijenata, unaprjeđenjem proizvoda i stvaranjem dodatne vrijednosti. 
 
Operativne sposobnosti
Naslijeđeni operativni sustavi osiguratelja često su zastarjeli, presloženi i skupi za održavanje, čime se ograničavaju njihove sposobnosti. Tržište je svjesno tog problema, stoga je digitalna strategija postala jedan od glavnih prioriteta većine europskih osiguratelja. Sada je ključno vrijeme za uvođenje promjena, a to nalaže i regulatorni okvir Solventnost II. Međutim, za mnoge osiguratelje troškovi su previsoki, a marža preniska, pa je u tom slučaju najbolje rješenje pokušati srezati dugoročne troškove.
Analiza podataka i odnosi s korisnicima
Kako najbolje iskoristiti big data potencijal bilo je jedno od gorućih pitanja za raspravu među europskim osigurateljima u 2015. godini, a s obzirom na sve intenzivniji regulatorni nadzor, tako će biti i u 2016. Sve će se više iskorištavati big data za kreiranje proizvoda, kao što su police osiguranja s rokom trajanja koje odražavaju životni stil korisnika, ili osiguranje motornih vozila koje učinkovito koristi telematiku. Kako sve više osiguratelja diljem kontinenta ulaže u svoje analitičke kapacitete, bit će u mogućnosti bolje iskoristiti podatke s kojima raspolažu. Temeljni izazov sastoji se u konstruktivnoj upotrebi proturječnih i nekvalitetnih podataka na isplativ način. Pametnije upravljanje podacima, izvještavanje i napredna analitika bit će presudni za pobjedu u big data utrci.
 
Digitalna revolucija  transformirala je način poslovanja i osiguratelji se hitno trebaju prilagoditi, vodeći pritom računa o potencijalnim opasnostima koje digitalizacija donosi
Regulativa i njezin utjecaj na tržište
Nakon dugotrajnog procesa implementacije, europski osiguratelji od 1. siječnja djeluju unutar okvira Solventnost II. Utjecaj ove regulative polako se očituje u načinu na koji osiguratelji posluju. Iako je velik dio priprema odrađen u razdoblju prije 1. siječnja, i dalje postoje osiguratelji koji tek završavaju fazu implementacije i započinju fazu operacionalizacije okvira Solventnost II. Neki su osiguratelji ušli u završnu fazu priprema za treći stup – što uključuje testiranje procesa, upravljanja i sustava. Sljedeći korak bit će optimizacija operativnih procesa te preuzimanje inicijative u smjeru kontroliranja troškova usklađivanja s regulativom. Mnogi vodeći osiguratelji već su dobili odobrenja od regulatora za svoje interne modele. Za mnoge druge, koji nisu predali zahtjev za odobrenje modela u prvom krugu, sada je trenutak da razmisle o (djelomičnim) internim modelima za komponente za koje to ima smisla s obzirom na poslovni profil. Na europskom tržištu osiguranja možemo očekivati značajnu aktivnost, ponajprije u području:
– Zaštite od rizika povezanog s ulaganjima, upotrebe reosiguranja ili pomoćnih vlastitih sredstava
– Rekonstrukcije i bolje upotrebe instrumenata za interni prijenos kapitala
– Moguće konsolidacije tržišta, s obzirom na to da se osiguratelji rješavaju naslijeđene ili sekundarne imovine
Dosad nismo svjedočili brojnim spajanjima i preuzimanjima koji bi se mogli direktno vezati uz Solventnost II, no to bi se uskoro moglo promijeniti.
 
Cyber sigurnost
Cyber napadi u posljednje su vrijeme, nažalost, postali učestala pojava. I osiguratelji privlače neželjenu cyber pažnju. Nije pretjerano reći da problemi cyber sigurnosti za osiguratelje eksponencijalno rastu, a odnose se na prijevare i pitanje zaštite podataka. Problem pogoršava činjenica da je osigurateljne sustave često vrlo teško nadgledati. Očita meta su pružatelji usluga mirovinskog osiguranja, jer je krađa mirovina cyber kriminalcima laka meta. Općenito govoreći, loša strana razvoja digitalne platforme je to da osiguratelji, kroz povećano korištenje aplikacija i mobilnih web stranica, otvaraju vrata i potencijalnim cyber napadima.
 
Rizik primjerena poslovnog ponašanja
Posljednjih godina regulatorno okruženje u Europi stavilo je naglasak na usklađenost i rizik poslovnog ponašanja. Pitanje poslovnog ponašanja i stručnosti sigurno će se naći na vrhu prioriteta u 2016. godini. Do sada su upravni odbori ovom pitanju pristupali reaktivno te pomalo prestrašeno, te će biti zanimljivo promatrati u kojem smjeru će se to dalje razvijati tijekom 2016. godine.
Možemo zaključiti da će 2016. godina biti svojevrsna prekretnica za europsku industriju osiguranja. Prilagodba na novu regulativu u okviru Solventnosti II, nastavak trenda niskih kamatnih stopa, objava MSFI 9 i najava MSFI 4, usuglašavanje s Direktivom o distribuciji osiguranja, samo su neki od izazova s kojima će se u nastavku 2016. suočavati osiguratelji. Usred tih promjena nalazi se i digitalna revolucija, koja je transformirala način poslovanja i kojoj se osiguratelji hitno trebaju prilagoditi, vodeći pritom računa o potencijalnim opasnostima koje digitalizacija donosi. 
Natrag