Europska nadzorna tijela objavila zajedničko Godišnje izvješće za 2020. godinu

Datum objave: 09.04.2021.

Zajednički odbor odigrao je ključnu ulogu u 2020. godini kako bi osigurao usku suradnju među tijelima u kontekstu pandemije COVID-19.

Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESAs) objavio je danas svoje Godišnje izvješće za 2020. godinu, pružajući detaljan prikaz cjelokupnog zajedničkog rada završenog tijekom protekle godine.

Pod predsjedanjem EBA-e, Zajednički odbor odigrao je ključnu ulogu u 2020. godini kako bi osigurao usku suradnju među tijelima u kontekstu pandemije COVID-19. Kao dio kontinuiranih napora Europskih nadzornih tijela u nadgledanju kretanja na tržištu i međusektorskih rizika, Zajednički odbor također je pripremio prvu međusektorsku procjenu rizika COVID-19.

U protekloj se godini Zajednički odbor također prilagodio izmijenjenom opsegu pitanja iz svoje nadležnosti, kako je propisano revidiranom Uredbom o osnivanju Europskih nadzornih tijela. Zaštita potrošača ostala je ključni prioritet s finalizacijom Izvješća, uključujući Savjet Komisiji u skladu s Uredbom o PRIIP-ovima. Nadalje, Zajednički odbor dao je značajan doprinos razvoju održivog financijskog okvira kroz izvršavanje mandata koji proizlaze iz Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, zajednički rad na objavi i zajednički doprinos savjetovanju u pogledu Direktive o nefinancijskom izvještavanju.

Tehnološke inovacije i kibernetička sigurnost također su postale istaknute teme u 2020. godini, a Europska nadzorna tijela ojačala su svoje napore kako bi olakšala suradnju i koordinaciju digitalnih financija općenito. Zajednički odbor nastavio je raditi i na područjima sekuritizacije i financijskih konglomerata.

Natrag