Europska nadzorna tijela objavila preporuke u vezi s primjenom odredbi Uredbe SFDR

Datum objave: 26.02.2021.

Tri Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA) objavila su 25.02.2021. zajedničku Nadzornu izjavu u vezi s učinkovitom i dosljednom primjenom odredbi Uredbe SFDR od strane tržišnih sudionika i nadzorom koji će provoditi nacionalna nadzorna tijela, a kako bi se osigurala ravnopravna tržišna utakmica te ostvarila zaštita ulagatelja u razdoblju do primjene SFDR RTS-ova.

U Nadzornoj izjavi Europska nadzorna tijela sugeriraju da se u razdoblju od datuma primjene same Uredbe SFDR (10. ožujka 2021.) do datuma primjene SFDR RTS-ova (koji će uslijediti nešto poslije) odredbe nacrta SFDR RTS-ova koriste kao reference prilikom implementacije odredbi Uredbe SFDR.

U aneksu Nadzorne izjave Europska su nadzorna tijela prikazala hodogram rokova primjene određenih odredbi Uredbe SFDR, posebno što se tiče odredbi u vezi s objavama o glavnim štetnim učincima na nivou društva kao i obvezama periodičkog izvještavanja na nivou financijskih proizvoda. U aneksu je također predstavljen hodogram te datumi primjene kako Uredbe SFDR tako i Uredbe o taksonomiji te povezanih RTS-ova.

Nadzorna izjava nadopunjuje konačni nacrt SFDR RTS-ova, koji je 4. veljače 2021. objavio Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela.

Europska nadzorna tijela upućuju i nacionalna nadzorna tijela da sugeriraju tržišnim sudionicima referenciranje na nacrt SFDR RTS-ova koji su nedavno podneseni Europskoj komisiji na usvajanje.

Sljedeći koraci

Europska komisija ima rok od tri mjeseca nakon njihove objave odobriti nacrt RTS-ova te ih dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću, koji potom u roku od tri mjeseca imaju mogućnost izraziti eventualne primjedbe na dostavljene RTS-ove. Ako Europski parlament i Vijeće ne budu imali primjedbe, Komisija će ih usvojiti u formatu delegirane uredbe.

Dok primjena većine odredbi Uredbi SFDR započinje 10. ožujka 2021., primjena odredbi SFDR RTS-ova odgođena je do kasnijeg datuma, pri čemu su Europska nadzorna tijela predložila Europskoj komisiji da to bude 1. siječnja 2022.

Europska nadzorna tijela objavit će u ožujku i konzultacijski dokument u vezi s obvezama objava prema Uredbi o taksonomiji kojima se mijenjaju odredbe članaka 8.(4), 9.(6) i 11.(5) Uredbe SFDR.

Natrag