European Health Data Space: potreban daljnji rad kako bi se izbjegla pravna nesigurnost

Datum objave: 08.08.2022.

Insurance Europe odgovorio je na konzultacije koje je provela Europska komisija o svom prijedlogu za uspostavu Europskog prostora zdravstvenih podataka (EHDS). Prijedlogom se utvrđuje novi okvir upravljanja za primarnu i sekundarnu upotrebu zdravstvenih podataka u EU-u.

Prema prijedlogu, pojedinci bi imali pravo pristupa minimalnom skupu zdravstvenih podataka i njihovo besplatno dijeljenje s trećim stranama (primarna uporaba zdravstvenih podataka). Insurance Europe pozdravlja inicijativu jer postoji potreba za praktičnim rješenjima koja pojedincima omogućuju kontrolu nad vlastitim podacima. Nadalje, prijedlogom se utvrđuje novi mehanizam za olakšavanje ponovne uporabe zdravstvenih podataka u EU-u (sekundarna uporaba zdravstvenih podataka).

Insurance Europe pozdravlja napore Komisije da omogući bolju razmjenu i pristup različitim vrstama elektroničkih zdravstvenih podataka za ponovnu upotrebu. Trenutačno su države članice EU-a značajno drugačije koristile specifikacijske klauzule Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Rezultirajuća fragmentacija stvara značajne izazove pri provođenju prekograničnih usluga, kao i za inovacije i znanstvena istraživanja koja uključuju podatke povezane sa zdravljem.

Međutim, prijedlog Komisije zahtijeva dorade u pogledu:

Nejasne definicije i nejasan opseg nekoliko odredbi unutar teksta Komisije koji prijete spriječiti postizanje njezinih ciljeva. Konkretno, trebalo bi razjasniti definiciju „primarne uporabe elektroničkih zdravstvenih podataka” i „nositelja podataka” kako bi se izbjegla pravna nesigurnost. Ove su definicije preširoke i mogu pokrivati ​​niz usluga povezanih sa zdravljem. Ako tekst ne definira jasno tko potpada pod te definicije, to može dovesti do pravne nesigurnosti oko toga tko ima obvezu učiniti podatke dostupnima za primarnu ili sekundarnu upotrebu, što bi zauzvrat moglo ugroziti prava na privatnost i zaštitu podataka pojedinaca.

Posebna zabrana u vezi s određivanjem premija u osiguranju bi spriječila osiguratelje u pristupu ponovno korištenim zdravstvenim podacima za osiguranje i točniju procjenu rizika. Zapravo, veća dostupnost anonimiziranih zdravstvenih podataka za osiguratelje mogla bi dovesti do poboljšanog i učinkovitijeg praćenja i procjene rizika. To može omogućiti osigurateljima da ponude pristupačnije cijene ili da ponude osiguranje za rizike koji su prije bili neosiguravi, zbog praznina u informacijama koje se sada mogu popuniti zbog povećane dostupnosti podataka. Na primjer, sve veća dostupnost podataka, zajedno s medicinskim napretkom, omogućila je, pod određenim uvjetima, pružanje pristupačnijeg osiguranja za osobe s HIV-om.

Natrag