ESMA objava – uspješan početak ispunjavanja obveza izvještavanja prema SFTR-u ( EU 2015/2365)

Datum objave: 28.07.2020.

ESMA obavještava javnost i sudionike financijskih tržišta da je od trgovinskih repozitorija (TR) zaprimila informacije kako je izvještavanje prema SFTR režimu uspješno započelo 13. srpnja 2020.

Sva četiri TR-a su aktivirala svoje sustave i započeli s prijemom i obradom SFT podatka zaprimljenih od strane obveznika SFTR-a. U radu TR-ova za sada nisu uočeni bitni prekidi ili smetnje u radu. U narednim danima ESMA će nadzirati kakva je kvaliteta dostupnosti TR sustava i podataka koji se čine dostupnima prema obveznicima izvještavanja kao i nadzornim tijelima.

Sljedeći koraci

ESMA će nastaviti komunicirati s tržišnim sudionicima u cilju pojašnjavanja svih preostalih otvorenih pitanja i kako bi procijenila potrebu za daljnjim usklađivanjem nadzornih mjera u svrhu osiguravanja usklađenost s novim izvještajnim zahtjevima.

Fokus ESMA nadzora biti će istovremeno i na osiguravanju dostupnosti TR sustava kao i razrješavanju potencijalnih nedostataka u kvaliteti podatka koje obveznici dostavljaju u TR-ove. Za očekivati je, kakao napominju, da će nekoliko inicijalnih mjeseci od početka rada proći u uklanjanu potencijalnih problema te unaprjeđivanju i stabiliziranju sustava izvještavanja. Temeljem svojih ovlasti kao direktnog supervizora TR-ova, ESMA je uspostavila okvir kojim će provjeravati kvalitetu informacija dostupnih nacionalnim nadzornim tijelima, centralnim bankama i drugim nadležnim tijelima te će nadgledati sve aktivnosti koje bi bile poduzete u cilju popravljanja nedostataka kao i koordinirati aktivnosti nacionalnih nadzornih tijela prema obveznicima izvještavanja.

Slijedom navedenog, ESMA napominje kako od nacionalnih nadzornih tijela očekuje da ne prioritiziraju svoje nadzorne aktivnosti prema obveznicima SFTR-a bilo da se radi o ugovornim stranama, sudionicima koji podnose izvještaje ili investicijskim društvima, a vezano uz njihove obveze bilo prema SFTR-u ili MIFIR-u u odnosu na SFT transakcije sklopljene između13. travnja i 13. srpnja 2020., kao i SFT transakcije te da primjenjuju pristup zasnovan na procjeni rizika u njihovim svakodnevnim nadzornim aktivnostima kao i da svoje ovlasti primjenjuju na proporcionalan način.

Hanfa podsjeća na preostale datume početka obveza izvještavanja prema SFTR-u

Prema SFTR uredbi, obveze prijavljivanja SFT transakcija su bile predviđene u faznom pristupu. Obveze koje su trebale započeti 13.4. za investicijska društva i kreditne institucije te relevantne subjekte iz trećih država, zbog utjecaja COVID-19 bile su odgođene do 13.7.2020. kada je bio predviđen početak obveza prijavljivanja za sljedeću grupu tržišnih sudionika (CCP-eve i CSD-eve), te od 13.7.2020. započinje obveza izvještavanja za sve prethodno navedene sudionike.

Natrag