EIOPA pokrenula savjetovanje o prijedlogu revidiranih Smjernica o uporabi identifikacijske oznake pravne osobe (LEI)

Datum objave: 30.03.2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je 26. ožujka 2021. pokrenulo konzultacije u vezi s revidiranim Smjernicama o uporabi identifikacijske oznake za pravne osobe (LEI).

Konzultacijski dokument o prijedlogu revidiranih Smjernica o uporabi identifikacijske oznake za pravne osobe (LEI) dostupan je ovdje.

LEI je jedinstveni identifikacijski kod koji je predložio Odbor za financijsku stabilnost (FSB), a odobrila skupina G20 2012. godine s ciljem postizanja jedinstvene identifikacije pravnih osoba koje sudjeluju u globalnim financijskim transakcijama. Financijska industrija sada široko koristi LEI, posebno u Europskoj uniji, ne samo za identifikaciju pravnih osoba, već i za potrebe kvalitete podataka, podupirući aktivnosti u području financijske stabilnosti, nadzora te zaštite potrošača.

EIOPA je utvrdila potrebu za revizijom sadašnjih smjernica, a težište javnog savjetovanja odnosi se na opseg subjekata koji će biti obvezni koristiti identifikator pravne osobe (predloženi opseg širi je nego prije). Osim institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-ova) i društava za osiguranje i reosiguranje uvodi se obveza i za podružnice i posrednike.

Konkretno, u smjernicama se ističe da u okviru svojih nadležnosti nacionalna nadzorna tijela trebaju zahtijevati informacije o LEI kodovima za:

  1. pravne osobe unutar područja primjene Direktive 2009/138/EZ: društva za osiguranje i društva za reosiguranje; krajnje matično (engl. the ultimate parent) društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ili osigurateljni holding ili mješoviti financijski holding i sva društva u okviru grupe kako je definirano u članku 212. stavku 1. točki (c) Direktive 2009/138/EZ
  2. podružnice osnovane u EGP-u koje pripadaju društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje sa sjedištem u trećoj zemlji
    institucije za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-ove) registrirane ili s odobrenjem za rad u skladu s Direktivom (EU) 2016/2341, pri čemu IORP-ovi koji upravljaju mirovinskim sustavima koji zajedno imaju manje od 100 članova mogu biti isključeni iz obveze izvještavanja LEI koda;
  3. posrednike u osiguranju i reosiguranju koji su obavijestili nadležna tijela o svojoj namjeri obavljanja prekograničnog poslovanja u skladu s Direktivom (EU) 2016/97, ako spadaju pod nadležnost nadzornog tijela.

EIOPA traži povratne informacije od dionika u vezi s procjenom učinka, posebno u pogledu aspekata proporcionalnosti kada je riječ o institucijama za strukovno mirovinsko osiguranje i posrednicima za strukovno mirovinsko osiguranje.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici da dostave primjedbe do 30. lipnja 2021. putem slijedeće poveznice:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIOPA_CP_revised_LEI_Guidelines

Natrag