EIOPA objavila savjetovanje o kibernetičkoj komponenti u svom stres testu osiguratelja

Datum objave: 25.11.2022.

Europsko tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je danas dokument za raspravu o metodološkim načelima testiranja otpornosti na stres osiguranja s fokusom na kibernetički rizik.

Ovaj dokument za raspravu sadrži skup teorijskih i praktičnih pristupa za podršku fazi dizajna mogućih budućih testova otpornosti na stres osiguranja s fokusom na kibernetički rizik. To bi trebalo dodatno obogatiti set alata za testiranje otpornosti na stres odozdo prema gore dodatnim elementima koji bi se potencijalno mogli primijeniti u budućim vježbama.
EIOPA ima za cilj postaviti temelje za procjenu financijske otpornosti osiguravatelja u teškim, ali vjerojatnim scenarijima kibernetičkih incidenata. Rad razrađuje dva glavna aspekta: kibernetička otpornost, shvaćena kao sposobnost osiguravajućeg društva da izdrži financijski učinak nepovoljnog kibernetičkog događaja; rizik kibernetičkog osiguranja, shvaćen kao sposobnost osiguravajućeg društva da izdrži – iz perspektive kapitala i solventnosti – financijski učinak ekstremnog, ali mogućeg nepovoljnog kibernetičkog scenarija koji utječe na ugovoreno poslovanje.
EIOPA poziva dionike da podijele svoje povratne informacije pomoću dostavljenog predloška najkasnije do 28. veljače 2023. Doprinose treba poslati na sljedeću adresu e-pošte: eiopa.stress.test@eiopa.europa.eu. Dobivene povratne informacije razmotrit će se u pripremi konačnog metodološkog dokumenta koji će biti objavljen na web stranici EIOPA-e.
Natrag