EIOPA objavila priopćenje za javnost o postupcima za ublažavanje utjecaja koronavirusa na sektor osiguranja EU-a

Datum objave: 19.03.2020.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 17. ožujka 2020. priopćenje za javnost o postupcima za ublažavanje utjecaja COVID-19 na sektor osiguranja EU-a.

U priopćenju se navodi kako EIOPA, u bliskoj suradnji s drugim Europskim nadzornim tijelima (ESAs) i Europskim odborom za sistemski rizik (ESRB) pažljivo prati situaciju oko koronavirusa/COVID-19, zbog poremećaja koje epidemija uzrokuje u domaćinstvima i poslovnim subjektima. Također se ističe da je sve jasnije da izbijanje epidemije ima značajne posljedice za globalno gospodarstvo, uključujući i financijske usluge te da je izgledno da će se društva za osiguranje u bliskoj budućnosti suočiti sa sve težim uvjetima, kako u pogledu snalaženja u zahtjevnim tržišnim uvjetima, tako i u održavanju poslovanja, poduzimajući korake za zaštitu zaposlenika i potrošača.

Kontinuitet poslovanja
Posebno je važno da društva za osiguranje mogu održavati pružanje usluga svojim klijentima. U tom smislu, društva za osiguranje trebaju biti spremna provoditi potrebne mjere kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja.
Kako bi se pružilo operativno rasterećenje kao odgovor na koronavirus, nadležna nadzorna tijela (NCAs) trebala bi biti fleksibilna u pogledu rokova nadzornog izvješćivanja i javnog objavljivanja podataka koji se odnose na kraj 2019. godine. EIOPA će koordinirati specifičnosti navedenog pristupa.
EIOPA će u kratkom roku ograničiti svoje zahtjeve za informacijama i savjetovanja prema industriji na bitne elemente potrebne za procjenu i praćenje utjecaja trenutne situacije na tržište.
EIOPA produžava rok Holističke procjene učinka preispitivanja Solventnosti 2020 za dva mjeseca do 1. lipnja 2020. godine. U narednim danima EIOPA će priopćiti detalje o odgađanju dodatnih zahtjeva za izvještavanje i dostavu informacija.

Solventnost i kapitalni položaj
Prema Direktivi Solventnost II, društva za osiguranje u EU-u trebaju imati dovoljno raspoloživih vlastitih sredstava za kontinuirano pokrivanje zahtjeva za solventnim kapitalom (SCR-om). SCR utemeljen na riziku omogućava društvima za osiguranje apsorpciju značajnih gubitaka i pruža sigurnost osiguranicima i korisnicima osiguranja da će se isplate izvršiti kako dospijevaju.
Nadalje, okvir Solventnost II uključuje „ljestvicu nadzorne intervencije“ između SCR-a i MCR-a, koji je minimalna razina sigurnosti ispod koje količina financijskih sredstava društva za osiguranje ne smije pasti. To omogućava fleksibilnost u slučajevima ekstremnih situacija, uključujući, na primjer, mjere za produljenje razdoblja oporavka pogođenih društava za osiguranje, kako je predviđeno člankom 138. Direktive Solventnost II.

Povrh toga, nedavni testovi otpornosti na stres pokazali su da je sektor dobro kapitaliziran i sposoban izdržati teške, ali vjerojatne šokove u sustavu.
Okvir Solventnost II također uključuje niz alata koji se mogu koristiti za ublažavanje rizika i utjecaja na sektor. EIOPA i nadležna nadzorna tijela (NCAs) spremna su za primjenu ovih alata, ako i kada bude potrebno, na koordinirani način, kako bi se osiguralo da ugovaratelji osiguranja ostanu zaštićeni i da se očuva financijska stabilnost.

Unatoč tome, društva za osiguranje trebala bi poduzeti mjere za očuvanje svojeg kapitalnog položaja u ravnoteži sa zaštitom osiguranika, slijedeći politike oprezne isplate dividende i ostalih politika raspodjele, uključujući promjenjive primitke.
Bez obzira na postojeće alate i ovlaštenja, zajedno s nadležnim nadzornim tijelima, ESAs i ESRB-om, EIOPA će i dalje pratiti situaciju i poduzimati ili predlagati institucijama EU-a sve potrebne mjere kako bi se ublažio utjecaj tržišne volatilnosti na stabilnost sektora osiguranja u Europi i očuvala zaštita ugovaratelja osiguranja.

Natrag