EIOPA objavila novo izdanje Matrice rizika na temelju podataka iz četvrtog tromjesečja 2019. godine

Datum objave: 21.05.2020.

Matrica rizika ažurira se svaka tri mjeseca, a prikazuje osnovne rizike i slabosti europskog sektora osiguranja pomoću niza pokazatelja izračunatih na temelju podataka prikupljenih u postupku izvještavanja prema regulatornom okviru Solventnost II te nadopunjenih relevantnim podacima s tržišta i drugim dostupnim informacijama.

Unatoč činjenici da određeni pokazatelji prikazani u Matrici rizika ne obuhvaćaju najnovija tržišna kretanja u kontekstu pandemije bolesti Covid-19, prilikom dodjeljivanja razine rizičnosti primijenjen je prospektivan pristup, okrenut mogućim budućim događajima, koji uzima u obzir očekivano pogoršanje relevantnih pokazatelja. Na navedeni se način analizira problem trenutno visoke razine nesigurnosti na tržištu osiguranja.

Rezultati analize pokazuju da su izloženosti rizicima u europskom sektoru osiguranja porasle uslijed utjecaja pandemije na cjelokupan financijski sektor i ekonomsku aktivnost.

Pokazatelji makroekonomskih i tržišnih rizika pogoršali su se u ožujku 2020., rastući s visoke na vrlo visoku razinu. Na makroekonomsko okruženje snažno su utjecale globalne mjere zabrane kretanja ljudi i sprječavanja širenja pandemije. Procjena kretanja BDP-a ukazuje na snažan pad u prvom tromjesečju 2020., a najnovije prognoze predviđaju globalnu recesiju za 2020. godinu. Posljednje prognoze kretanja inflacije najavljuju silazni trend u sljedeća četiri tromjesečja, a sve značajnije središnje banke pokrenule su mjere pružanja podrške kroz monetarnu politiku. Financijska tržišta obilježena su rasprodajom različitih kategorija imovine, povećanom volatilnošću na obvezničkim i dioničkim tržištima, povećanjem premije za rizik i bijegom ulagača prema kvalitetnim i stabilnim ulagačkim opcijama u ožujku 2020. godine. Kreditni je rizik svih kategorija imovine rastao, posebno u slučaju CDS-ova (engl. Credit Default Swap) za državne obveznice te financijske i nefinancijske korporativne obveznice.

Natrag