EIOPA objavila izvještaj Osiguranje od pandemijskog rizika: EIOPA identificira mogućnosti za zajednička rješenja za otpornost

Datum objave: 31.07.2020.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 27. srpnja 2020. izvještaj u kojem je istaknulo mogućnosti za razvoj rješenja zajedničke otpornosti na pandemijski rizik.

U izvještaju je prikazano kako samo rješenja privatnog osiguranja neće biti dovoljna za zaštitu društva od financijskih posljedica budućih pandemija. Rješenja će zahtijevati uključivanje javnog i privatnog sektora te njihovu nadogradnju na sljedeća četiri ključna elementa:

Pravilnu procjenu rizika;
Mjere za prevenciju i prilagodbu rizika;
Odgovarajući dizajn proizvoda;
Prijenos rizika.

Prikazane opcije uključuju različite modele osiguranja i pokrića, na primjer, treba li pokriće biti obavezno i trebaju li se isplate temeljiti na unaprijed dogovorenom parametru ili indeksu. Opcije također uključuju različite načine na koji bi javni i privatni sektor mogli surađivati, na primjer uspostavljanje grupe stručnjaka EU-a za razmjenu podataka i modeliranje rizika te stvaranje platforme za javnu i privatnu koordinaciju mjera prevencije. Različite potencijalne uloge navedene su ovisno o načinu na koji Europska unija može doprinijeti predloženim rješenjima.

Kao sljedeći korak, opseg okvira zajedničke otpornosti mogao bi se proširiti kako bi se razmotrili daljnji nedostaci otpornosti koji proizlaze iz utjecaja sustavnih kibernetičkih i klimatskih promjena na prirodne katastrofe i terorizam.

Pri izradi ovog izvještaja EIOPA se savjetovala s industrijom osiguranja i reosiguranja, kao i korisnicima komercijalnih osiguranja, posrednicima i distributerima u osiguranju.

Izvještaj je dostupan na internetskoj stranici EIOPA-e putem sljedeće poveznice:

https://www.eiopa.europa.eu/content/insurance-against-pandemic-risk-eiopa-identifies-options-shared-resilience-solutions_en

Natrag