;

EIOPA objavila informacije o primjeni izuzeća od redovitog regulatornog izvještavanja

Datum objave: 05.02.2020.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je dana 28.1.2020. objavilo redovito godišnje Izvješće o primjeni izuzeća i ograničenja od redovitog regulatornog izvještavanja tijekom 2018. i prvog kvartala 2019. godine.

Ukupno gledajući, 13 nadzornih tijela država članica EU (jednako kao i u izvješću za 2018. godinu) odobrilo je primjenu ograničenja u izvještavanju (u skladu s člankom 35. stavkom 6. Direktive (EU) 2009/138/EZ o Solventnosti II) za 838 pojedinačnih društava za osiguranje u prvom tromjesečju 2019. godine (791 pojedinačno društvo u prvom tromjesečju 2018. godine). Istovremeno, ukupno 5 nadzornih tijela država članica EU (jednako kao i u 2017. godini) odobrilo je primjenu ograničenja ili izuzeća od izvještavanja po pojedinačnim stavkama izvještaja (u skladu s člankom 35. stavkom 7. Direktive (EU) 2009/138/EZ o Solventnosti II) kod godišnjeg izvještavanja za 136 pojedinačnih društava u 2018. godini (139 pojedinačnih društava u 2017. godini).

Ukupno 5 nadzornih tijela država članica EU odobrilo je ograničenja prilikom tromjesečnog izvještavanja za 37 osigurateljnih grupa u prvom tromjesečju 2019. (33 osigurateljne grupe u 2018. godini). Isto tako, ukupno 2 nadzorna tijela država članica EU (tri nadzorna tijela u 2017. godini) odobrila su primjenu ograničenja ili izuzeća kod godišnjeg izvještavanja po pojedinačnim stavkama izvještaja za 6 osigurateljnih grupa u 2018. godini (7 osigurateljnih grupa u 2017. godini).

U Izvješću o primjeni izuzeća i ograničenja od redovitog regulatornog izvještavanja dan je osvrt na pitanje principa proporcionalnosti kod zahtjeva za regulatornim izvještavanja, a u odnosu na koje se primjena izuzeća ili ograničenja od izvještavanja predviđena člankom 35. Direktive (EU) 2009/138/EZ o Solventnosti II ne bi trebala smatrati jedinim raspoloživim alatom za postizanje proporcionalnosti. Nastavno na navedeno, ovogodišnje izvješće sadrži dva nova primjera implementacije principa proporcionalnosti kod izvještavanja i to: prospektivno izvještavanje društava za uzajamno ulaganje o ugovorima kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (engl. unit-linked), te prosječan broj obrazaca dostavljenih od društava raspoređen prema različitim veličinama društva.

 

Natrag