EIOPA objavila informacije o korištenju ograničenja i izuzeća od izvještavanja na temelju Solventnosti II

Datum objave: 09.04.2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je danas svoje Godišnje izvješće o korištenju izuzeća i ograničenja od redovitog nadzornog izvještavanja od strane nacionalnih nadležnih tijela (NCA) u okviru Solventnosti II tijekom 2019. i prvog tromjesečja 2020.

U pogledu tromjesečnog izvještavanja u prvom tromjesečju 2020. dvanaest NCA-ova odobrilo je ograničenja za 833 pojedinačna društva, a četiri NCA odobrila su ograničenja i izuzeća za 55 grupa.

U odnosu na godišnje izvještavanje za pojedinačna društva, pet NCA-ova odobrilo je ograničenja i izuzeća od izvještavanja pomoću predložaka po pojedinim stavkama za 125 pojedinačnih društava u 2019., a jedan je NCA odobrio ograničenja i izuzeća od godišnjeg izvještavanja za šest grupa u 2019. godini.

Ograničenja i izuzeća u izvještavanju predviđena člankom 35. Direktive Solventnost II konkretna su mjera proporcionalnosti u pogledu zahtjeva za izvještavanje. Međutim, njih se ne smatra jedinom mjerom proporcionalnosti. Zahtjevi za izvještavanje također odražavaju prirodnu ugrađenu proporcionalnost koja je izravno povezana s prirodom, opsegom i složenošću poslovanja. Pored toga, pragovi utemeljeni na riziku uključeni su u provedbeni tehnički standard o izvještavanju.

Ovo izvješće, slijedeći pristup iz prošle godine, kroz primjer pokazuje kako se proporcionalnost primjenjuje u izvještavanju odražavajući prirodu, opseg i složenost rizika svojstvenih poslovanju, u ovom slučaju u pogledu broja obrazaca putem kojih izvještavaju društva različitih veličina. Gotovo dvostruko više obrazaca korišteno je iz velikih društava nego iz manjih za tromjesečno izvještavanje i na godišnjoj razini, 10 najvećih društava po ukupnoj imovini moralo je ispuniti u prosjeku 36 obrazaca, dok je 10 najmanjih društava moralo ispuniti samo 26 obrazaca. Međutim, treba imati na umu da navedeni brojevi ne uzimaju u obzir složenost poslovanja, poput broja poslovnih linija ili različitih valuta. Ako bi se i to uzimalo u obzir, to bi čak i više povećalo jaz u broju obrazaca za izvještavanje.

Natrag