EIOPA objavila godišnje izvješće o korištenju kapitalnih dodataka tijekom 2020. u okviru SII

Datum objave: 25.11.2021.

Europsko tijelo za osiguranje i profesionalne mirovine (EIOPA) objavilo je svoje godišnje izvješće o korištenju kapitalnih dodataka tijekom 2020. Cilj mjere kapitalnog dodatka je osigurati da regulatorni kapitalni zahtjevi odražavaju profil rizika samostalnih društva ili osiguravajuće grupe.

Stoga je važno da ga nacionalna nadležna tijela (NCA) koriste kada je to potrebno, s ciljem osiguravanja visokog stupnja nadzorne konvergencije u njegovoj primjeni. Također je važno održavati jednake uvjete u vezi s postavljanjem kapitalnih dodataka. Analiza uključena u izvješće temelji se na podacima na kraju 2020. prikupljenim u skladu s Direktivom 2009/138/EZ (Solventnost II) prema izvješćima samostalnih društava ili osiguravajućih grupa iz Europskog gospodarskog prostora, a dopunjena je namjenskom anketom za nacionalna nadležna tijela koja podrazumijevala i kvalitativna i kvantitativna pitanja.

Tijekom 2020. dva nacionalna nadležna tijela koja su postavljala kapitalne dodatke u prethodnim godinama više nisu određivala kapitalne dodatke u 2020. Ova situacija je dovela do toga da je broj kapitalnih dodataka postavljen na kraju 2020. čak niži nego u 2019.

U 2020. sedam nacionalnih nadležnih tijela postavilo je kapitalne dodatke na devet samostalnih poduzetnika (šest neživotnih i tri doživotna društva), dok je 2019. devet nacionalnih nadležna tijela postavilo kapitalne dodatke na deset samostalnih poduzetnika, uključujući dva životna, sedam neživotnih poduzetnika i jedan kompozitni (isključujući kapitalne dodatke koje je Ujedinjeno Kraljevstvo postavilo u prošlosti).

Za grupe, slično kao u 2019., tijekom 2020. nisu postavljeni kapitalni dodaci. Zbog malog broja kapitalnih dodataka, težina kapitalnih dodataka nametnutih poduzećima koji koriste standardnu ​​formulu ostaje sveukupno vrlo niska u 2020. (tj. manje od 0,1% ukupnog potrebnog solventnog kapitala svih poduzetnika).

Međutim, on ostaje značajan kada se uzme u obzir iznos na pojedinačnoj razini koji čini 25% ukupnog SCR-a poduzetnika s kapitalnim dodacima. Iako postoji širok raspon njegove distribucije (od 86% do 1%), u svim slučajevima (osim jednog) kapitalni dodatak povećava SCR za najmanje 10%.

Nakon nalaza ankete, s obzirom na sve manji broj kapitalnih dodataka na ionako niskoj razini, EIOPA će nastaviti pratiti korištenje kapitalnih dodataka i obratiti posebnu pozornost na prijedloge nacionalnih nadležnih tijela o tome kako napraviti učinkovitije korištenje ovog alata u budućnosti.

Natrag