;

EIOPA je objavila Mišljenje o korištenju dokumenata o upravljanju i procjeni rizika u nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-a)

Datum objave: 12.08.2019.

Europsko tijelo za osiguranje i profesionalno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 10. srpnja 2019. Mišljenje o korištenju dokumenata o upravljanju i procjeni rizika u nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-a)

Direktivom IORP II uvedeni su novi zahtjevi za dokumente o upravljanju koje bi IORP-ovi trebali pripremiti i staviti na raspolaganje nadzornom tijelu. U kojoj mjeri nadzorna tijela koriste dokumente o upravljanju u nadzoru IORP-a, razlikuje se unutar Europske unije ovisno o nacionalnim mjerama, specifičnostima domaćeg IORP sektora i zahtjevima za pravovremeno podnošenje informacija nadzornim tijelima. Važna razlika koja se razmatra u ovom Mišljenju odnosi se na utvrđivanje dostavljaju li IORP-i relevantne dokumente o upravljanju na zahtjev nadzornih tijela povremeno ili na ad hoc osnovi.

Zbog značajnih razlika među državama članicama u organizaciji i načinu reguliranja IORP-a, nadzorna tijela imaju fleksibilnost u svakom trenutku od IORP-a zatražiti informacije o poslovanju ili dokumente potrebne za provođenje nadzora.

Cilj ovog Mišljenja je promicanje dosljednih nadzornih praksi pružanjem smjernica nadzornim tijelima o korištenju dokumenata o upravljanju u postupcima nadzora IORP-a. Također, cilj ovog Mišljenja je olakšati proporcionalni nadzor i nadzor temeljen na rizicima nad IORP-ima . U tom kontekstu, nadzorna tijela mogu uzeti u obzir nacionalne specifičnosti IORP sektora kako bi odredila zahtjeve potrebne za provedbu ovog Mišljenja uzimajući u obzir pristup utemeljen na rizik i proporcionalan pristup.

Ovo Mišljenje također pruža smjernice o korištenju dokumenata o upravljanju u nadzoru politika ulaganja IORP-a, uključujući izjavu o načelima politike ulaganja (SIPP) te pruža smjernice o procjeni vlastitog rizika (ORA), novom zahtjevu IORP II direktive, koji nadzorna tijela moraju uključiti u postupak provođenja nadzora.

Nadzorna tijela također bi trebala uzeti u obzir promjene koje proizlaze iz novog zakonodavstva Europske unije vezano uz javno objavljivanje podataka u vezi s održivim ulaganjima i rizicima održivosti, kojim se propisuje veća transparentnost uključivanja rizika održivosti u politikama poput politika nagrađivanja, razmatranjima IORP-a o štetnim utjecajima na održivost i promicanje okolišnih ili društvenih karakteristika te održivim ulaganjima u godišnjem izvještaju IORP-a i informacijama koje se pružaju potencijalnim članovima.

Prilog 3. ovog Mišljenja pruža pregled pravila upravljanja rizicima unutar sustava upravljanja IORP II Direktive.

 

Mišljenje i dodatna dokumentacija dostupni su na sljedećim poveznicama:

https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/Opinion%20on%20the%20use%20of%20governance%20and%20risk%20assessment%20documents%20in%20supervision%20of%20IORPs.pdf

https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/Annex%20to%20Opinion%20%28EIOPA-BoS-19-245%29%20ORA%20template.pdf

Natrag