EIOPA ažurirala RFR tehničku dokumentaciju

Datum objave: 19.09.2022.

Europsko tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je objavilo ažuriranu tehničku dokumentaciju metodologije za izvođenje EIOPA-inih vremenskih struktura bezrizičnih kamatnih stopa.

Promjene proizlaze iz procjene Deep Liquid and Transparent (DLT) 2022. i proizašlih posljedica za izračun prilagodbe kreditnog rizika (CRA), Peer Country Review iz prvog kvartala 2022. i promjene korištenog danskog Nykredit indeksa za izračun danske prilagodbe volatilnosti (VA).

Sve promjene stupaju na snagu od siječnja 2023. nadalje.

Najnovija verzija ažurirane tehničke dokumentacije 

Natrag