Efikasna zaštita za vaš telefon

Datum objave: 14.11.2019.

Prema najnovijim istraživanjima u Srbiji svaki drugi korisnik mobilnog telefona imao je slomljen ekran ili veće fizičko oštećenje telefona, dok je svakom petom vlasniku mobilni telefon ukraden.

Popravak kod neovlaštenog servisera obično je jeftiniji nego u ovlaštenom servisu, ali se time gubi garancija proizvođača. Ovaj i drugi brojni razlozi dovoljan su argument da svoj mobilni telefon osigurate policom „Dunav osiguranja“.

Osiguravajuće društvo „Dunav“ svim vlasnicima novih mobilnih telefona kupljenih u mts poslovnicama omogućava osiguranje mobilnih telefona, novom policom, jedinstvenom na srpskom tržištu.

Šta pokriva polica osiguranja?

– mehanička oštećenja, uništenje uređaja i štete koje nisu pokrivene garancijom, uključujući i lom ekrana,

– nestanak ili gubitak telefona uslijed provalne krađe i razbojništva,

– oštećenja uslijed izravnog djelovanja tekućine i

– troškove neovlaštenog korištenja uređaja u slučaju provalne krađe i razbojništva.

Policom osiguranja dobivate popravak telefona u ovlaštenom servisu u slučaju fizičkog oštećenja, ili novi uređaj u slučaju provalne krađe i razbojništva.

Kako i gdje možete osigurati svoj pametni telefon?

Kada izaberete telefon u mts poslovnici i odlučite se za pretplatu, kod prodavača telefona možete ugovoriti i zaštitu za svoj novi uređaj – policu osiguranja koja će ga štititi tijekom perioda otplate (24 mjeseca).
Procedura je jednostavna, a visina premije osiguranja ovisi od cijene kupljenog mobilnog telefona. Za telefon čija je vrijednost do 19.360 dinara, mjesečna premija iznosi 199,50 dinara, a za uređaj čija je cijena do 38.720 dinara – visina premije je 378 dinara. Ovom policom moguće je osigurati i telefone čija je cijena veća od navedenih primjera.

Kako i gdje prijaviti štetu?

Šteta se prijavljuje u roku od tri dana:
• u mts poslovnici,
• na broj telefona call centra osiguratelja 0800 130 147 – poziv je besplatan, ili
• na e-mail adresi telekom.rs@allianz-assistance.at.

Za više informacija obratite se prodavačima na prodajnim mjestima mts ili se informirajte na stranici mts (www.mts.rs) odnosno na stranici „Dunav osiguranje“ (www.dunav.com).

Natrag