Edukacije u svrhu kontinuiranog usavršavanja distributera osiguranja i reosiguranja

Datum objave: 11.06.2021.

U svakom trenutku moguće je izabrati te odslušati potreban broj sati edukacija putem snimki održanih predavanja u prosincu 2020. te u siječnju i ožujku 2021.

Društvo AKTUARIJAT d.o.o. je organizator edukacija u svrhu kontinuiranog usavršavanja distributera osiguranja i reosiguranja koje se upisuju u evidenciju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a na temelju odobrenog programa.

U svakom trenutku moguće je izabrati te odslušati potreban broj sati edukacija putem snimki održanih predavanja u prosincu 2020. te u siječnju i ožujku 2021, a koje su održali ugledni stručnjaci osigurateljne pravne, aktuarske i financijske struke.

Više o edukacijama i predavačima kao i prijavnicu za edukacije možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Natrag