Edukacije u svrhu kontinuiranog usavršavanja distributera osiguranja i reosiguranja

Datum objave: 25.02.2021.

Edukacije u svrhu kontinuiranog usavršavanja distributera osiguranja i reosiguranja održat će se ožujku 2021. u organizaciji društva AKTUARIJAT d.o.o.

Teme edukacija su neživotna osiguranja, štete, sukobi interesa, GDPR, etika u osiguranju te distribucija, a predavači su ugledni stručnjaci osigurateljne, aktuarske, pravne i financijske struke. Edukacija će se održati putem web-aplikacije GoToWebinar. Prijaviti se za edukaciju možete do 12. ožujka 2021. putem sljedeće poveznice, kao i pronaći više informacija o predavačima i rasporedu predavanja.

Na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ova edukacija se priznaje u svrhu obveze kontinuiranog ispunjavanja uvjeta stručnosti distributera osiguranja i reosiguranja.
Edukacija će se održati putem aplikacije GoToWebinar.
Cijena edukacije:
– 4 sata – 175,00 kn,
– 7 sati – 275,00 kn,
– 8 sati – 300,00 kn,
– 15 sati – 400,00 kn.
Organizator nije u sustavu PDV-a te se PDV ne obračunava temeljem čl. 90 stavaka 1 i 2 Zakona o PDV-u.
Prijave do 12. ožujka 2021.

Natrag