Edukacije u svrhu kontinuiranog usavršavanja distributera osiguranja i reosiguranja

Datum objave: 21.01.2021.

Društvo AKTUARIJAT d.o.o. je organizator edukacija u svrhu kontinuiranog usavršavanja distributera osiguranja i reosiguranja koje se upisuju u evidenciju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a na temelju odobrenog programa.

U svakom trenutku moguće je odslušati 15 sati edukacija putem snimki održanih predavanja u prosincu 2020. i siječnju 2021, a koje su održali ugledni stručnjaci osigurateljne, aktuarske i financijske struke.

Na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, ova edukacija se priznaje u svrhu obveze kontinuiranog ispunjavanja uvjeta stručnosti distributera osiguranja i reosiguranja.
Edukacija se provodi putem snimki održanih predavanja te putem provjere usvojenog znanja na temelju nekoliko pitanja postavljenih u sklopu predavanja.

Cijena edukacije:
– 1 sat – 150,00 kn,
– 2 sata – 200,00 kn,
– 4 sata – 350,00 kn,
– 7 sati – 550,00 kn,
– 8 sati – 600,00 kn,
– 15 sati – 800,00 kn.
Organizator nije u sustavu PDV-a te se PDV ne obračunava temeljem čl. 90 stavaka 1 i 2 Zakona o PDV-u.

Više o edukacijama i predavačima kao i prijavnicu za edukacije možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Natrag