;

Društvu PBZ Invest odobreno osnivanje PBZ Moderate 30 fonda

Datum objave: 05.02.2020.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na 5. ovogodišnjoj sjednici donijelo je rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Moderate 30.

Riječ je o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS fond) koji je, navodi se u prospektu, namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na obvezničkim tržištima u Hrvatskoj i svijetu te dioničkim tržištima u svijetu, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti fonda. Fond je u prospektu klasificiran kao „ostali“, a kao investicijski cilj navodi se uvećanje vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, s horizontom ulaganja od najmanje tri godine, ulažući pretežito u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hvatska ili druga država članica EU, OECD-a i Srednjoeuropske zone slobodne trgovine te ulažući u udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice izdavatelja koje kotiraju na tržištima EU i SAD-a, obveznice, instrumente tržišta novca i depozite. Fond je denominiran u eurima, a valuta uplata i isplata su euri i kune.

Na današnjoj sjednici doneseno je i rješenje kojim se, uslijed izmjena Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, odobravaju izmjene i dopune statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA – A, B i C kategorije.

Uz navedeno, izdano je rješenje kojim se Danijeli Josić, osnivačici obrta JOSIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju iz Petrinje daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja, dok je Željki Bosilj, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju ME-ŽELJKA BOSILJ i Antoniu Benkoviću, vlasniku obrta za zastupanje u osiguranju MOJA POLICA, oba iz Varaždina, prestala važiti ranije izdana dozvola. Također, izdano je rješenje kojim se odbacuje zahtjev društva za zastupanje u osiguranju ZASTUPANJE VRBANI d.o.o. iz Zagreba za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u stanici za tehnička vozila STP PAKRAC u Pakracu.

Natrag