Društvo FALCON BROKERI d.o.o. prestaje s radom

Datum objave: 25.06.2020.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na današnjoj je sjednici donijelo rješenje kojim se društvu FALCON BROKERI d.o.o. iz Zagreba, na vlastiti zahtjev, ukida odobrenje za rad te se nalaže isključivanje internetske stranice društva.

Društvo FALCON BROKERI d.o.o. je obavijestilo HANAFA-u o namjeri prestanka obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti te o istom obavijestilo i svoje klijente. Društvo je isplatilo glavninu novčanih sredstava klijenata te dostavilo HANFA-i popis preostalih osoba kojima sredstva nisu isplaćena, zbog nedostupnosti. Društvo će nakon prestanka poslovanja kao investicijsko društvo nastaviti poslovati kao drugo trgovačko društvo te se obvezuje kao pravni slijednik izvršiti isplate preostalih klijenata.

Temeljem svega navedenog izdano je rješenje HANFA-e o ukidanju odobrenja za rad za obavljanje investicijskih usluga i s njima povezanih aktivnosti te je društvo dužno po primitku rješenja, a najkasnije u roku od osam dana, isključiti internetsku stranicu na domeni http://www.falcon-brokeri.hr.

 

Natrag