;

Donosi se novi kodeks korporativnog upravljanja

Datum objave: 04.07.2019.

HANFA i Zagrebačka burza pripremile prijedlog novog Kodeksa korporativnog upravljanja koji je prošao javnu raspravu, a cilj mu je osuvremenjivanje kodeksa donesenog 2007., a ažuriranog 2010.

Upravno vijeće agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), predstavilo je publikaciju „Makroprudencijalni skener rizika“ putem kojeg će pratiti i procjenjivati rizike u sektoru financijskih usluga, svakog kvartala. Putem ove publikacije dat će se uvid u proces identifikacije, procjene i praćenja sistemskih rizika kako bi se mogle poduzeti pravovremene mjere za zaustavljanje opasnosti od potencijalnog narušavanja financijskog sustava, rekao je predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman.

Ova godina zasad je donijela nastavak oporavka hrvatske ekonomije te smanjenje makroekonomskih ranjivosti što je u konačnici dovelo do izlaska Hrvatske iz procedure prekomjernih makroekonomskih neravnoteža pri Europskoj komisiji. Time je i kreditni rejting vraćen na investicijsku razinu, a Zagrebačka burza dobila je pozitivan zamah.

„U našoj publikaciji promatrani su glavni sistemski rizici u sektoru pružatelja financijskih usluga“, rekao je član Upravnog vijeća HANFA-e, Tomislav Ridzak te dodao da „su utvrđene određene ranjivosti poput koncentracije ulaganja u hrvatske dužničke vrijednosne papire, pritisci na profitabilnost pružatelja usluga, niska likvidnost tržišta kapitala i rizik međupovezanosti na malom domaćem tržištu“.

No postoje i globalni rizici na koje treba treba obratiti pozornost. Među njima su potencijalne trgovinske napetosti, tzv. Brexit bez dogovora te sve češći kibernetički napadi.

Zabrana trgovanja binarnim opcijama i CFD-ovima?

Također, HANFA je tijekom lipnja provela javnu raspravu o potencijalnoj trajnoj zabrani trgovanja binarnim opcijama i CFD-ovima (ugovori za razlike) nastavno na njihovo nedavno upozorenje kojim pozivaju na oprez u njihovoj trgovini. Tako je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) donijelo je odluku o privremenoj zabrani trgovanja binarnim opcijama za male ulagatelje na razini cijele Europske Unije. Posljednjih godina, europsko tržite preplavljeno je praksom promoviranja, distribucije i prodaje CFD-ova malim ulagateljima, ali postoji zabrinutost zbog pritužbi malih ulagatelja koje su ostvarili značajan gubitak trgujući CFD-ovima.

Kodeksa korporativnog upravljanja

HANFA je osmu godinu za redom izradila godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju koji za cilj ima poboljšanja korporativnog upravljanja. Podaci korišteni za sastavljanje izvještaja prikupljeni su od izdavatelja, SKDD-a, Zagrebačke burze i iz sudskog registra.

Dobrim korporativnim upravljanjem smatra se postupanje u skladu sa zakonima i propisima te ono zahtijeva predanost uprave, nadzornog odbora, rukovoditelja i dioničara. S obzirom na to, pokazala se potreba za porast kvalitete korporativnog upravljanja u Hrvatskoj. Zbog toga su HANFA i Zagrebačka burza pripremile prijedlog novog Kodeksa korporativnog upravljanja koji je prošao javnu raspravu, a cilj mu je osuvremenjivanje kodeksa donesenog 2007., a ažuriranog 2010. Neke od predloženih novosti uključuju usvajanje tzv. Pravilnika ponašanja koji će se odnositi na članove uprava, nadzornih odbora, ali i na ostale zaposlenike, uprave i nadzorni odbori morat će se sastojati od stručnjaka različitih profila.

Usvajanje Kodeksa bit će provedeno nakon analize i implementacije prijedloga dobivenih na javnoj raspravi koja je završila krajem svibnja 2019.

Natrag