;

Donesene Smjernice za ulaganje mirovinskih fondova putem crowdfunding platformi

Datum objave: 04.11.2019.

Upravno vijeće Hanfe na 42. sjednici donijelo je smjernice kojima definira uređene sustave za prikupljanje kapitala koje će Hanfa priznavati, a putem kojih će obvezni mirovinski fondovi moći ulagati u vrijednosne papire i udjele u start-up kompanijama koje se financiraju putem platformi za skupno financiranje (crowdfunding platformi).

Riječ je o Smjernicama o uređenim sustavima za prikupljanje kapitala koje su izrađene u skladu sa Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima te podrazumijevaju trgovinske platforme na kojima je malim i srednjim poduzećima, osobito inovativnim i start-up poduzećima, omogućen pristup financiranju. Također, smjernice se odnose i na multilateralne trgovinske platforme u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Ulaganje u ovakva poduzeća uključivat će i specifične rizike, poput rizika likvidnosti, neisplate dobiti te rizika gubitka cjelokupnog ulaganja, posebice kod tzv. start-up poduzeća. Navedeni rizici će varirati ovisno o nacionalnom okviru koji uređuje poslovanje crowdfunding platforme, o tome radi li se o start-up projektu ili malom i srednjem poduzeću koje traži dodatno financiranje za rast poslovanja, kao i pravilima rada same platforme i razini i vrsti informacija koje platforma i vlasnik projekta pružaju potencijalnim investitorima.

Uz to, usvojene su i Smjernice kojima se dodatno opisuju situacije koje se smatraju sukobom interesa koje se također odnose na obvezna mirovinska društva i mirovinske fondove te koje donose primjere situacija koje se mogu smatrati sukobom interesa.

Pored te dvije odluke doneseno je i rješenje kojim se društvu AUCTOR HOLDING a.s., dioničko društvo sa sjedištem u Pragu, Republika Češka (Ponuditelj) odobrava zahtjev za objavljivanje ponude za preuzimanje društva SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d., Zagreb (Ciljno društvo).

U ponudi za preuzimanje Ponuditelj djeluje zajednički s više osoba, a obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je 25. srpnja 2019., posrednim stjecanjem 1.908.929 redovnih dionica Slavonskog ZAIF-a, što predstavlja 62,66 posto udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 62,66 posto dionica s pravom glasa u društvu. Na dan nastanka obveze objavljivanja ponude utvrđeno je da temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 60.928.360 kuna te je podijeljen na 3.046.418 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 20 kuna. Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 18,11 kuna.

Uz tri gore navedene odluke na sjednici Upravnog vijeća Hanfe donesen je i pravilnik o načinu pribavljanja podataka, sadržaju izvješća te rokovima dostave podataka iz središnjeg depozitorija te Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje u elektroničkom obliku.

Na sjednici su izdane i dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja: Berislavu Vokiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Vita plus iz Zagreba, Meliti Gilji, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju MG-CON iz Zagreba te preddruštvu PRO RISK društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju iz Osijeka.

Prestale su važiti dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja za AURELIOS d.o.o. za zastupanje u osiguranju iz Vinkovaca i FORTIS ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju iz Slatine.

Sve detalje usvojenih odluka sa 42. sjednice Upravnog vijeća Hanfe možete pronaći ovdje.

Natrag